Aktieinformation

Aktieägare

Medivir har per den 30 april 2018 totalt 8 799 aktieägare. Nedan följer en sammanställning av de femton största ägarna.

Aktieägarkategorier 29 mars 2018*

* Källa: VPC Analys.

Aktiestruktur 29 mars 2018