Aktieinformation

Aktieägare

Medivir har per den 29 juni 2018 totalt 8 657 aktieägare. Nedan följer en sammanställning av de femton största ägarna.

Aktieägarkategorier 29 juni 2018*

* Källa: VPC Analys.