Aktieinformation

Aktieägare

Medivir har per den 28 september 2018 totalt 8 584 aktieägare. Nedan följer en sammanställning av de femton största ägarna.

Aktieägarkategorier 28 september 2018*

* Källa: VPC Analys.