Pressmeddelanden

Årsredovisning 2014

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att årsredovisningen för 2014 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.medivir.se.

- 2014 var ett viktigt år för Medivir. Vi skapade värde i bolaget genom försäljningsframgångar med OLYSIO® (simeprevir) och därmed intäkter genom såväl egen försäljning som royalties. De viktigaste händelserna under 2014 är utan tvekan den globala marknadsintroduktionen av OLYSIO® och godkännandet av OLYSIO® som läkemedel för behandling av kronisk hepatit C i Europa, vilket möjliggjorde vår egen lansering i Norden. Vi är stolta över att vårt arbete bidrar till att bota svårt sjuka människor och rädda människoliv och att Medivir har etablerat sig som ett av Nordens ledande forskningsbaserade läkemedelsbolag, skriver vd Niklas Prager bland annat i sitt vd-ord i årsredovisningen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ola Burmark, CFO Medivir AB, mobil: +46 (0)72 548 05 80

Om Medivir
Medivir är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med forskningsfokus på infektionssjukdomar och onkologi. Vi har ledande kompetens inom design av proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Vår kommersiella organisation tillhandahåller en växande portfölj med specialistläkemedel på den nordiska marknaden.
Medivir är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista för medelstora bolag (Mid Cap).