Pressmeddelanden

Medivirs vd ökar sitt aktieinnehav i bolaget

Stockholm, — Medivir AB (OMX: MVIR) meddelar att bolagets verkställande direktör Niklas Prager har köpt 10 000 B-aktier i Medivir till ett anskaffningsvärde om cirka 825.000 kronor. Aktierna har köpts inom ramen för ett försäkringsarrangemang och rapporteras därför inte till Finansinspektionens insynsregister utan offentliggörs i stället genom detta pressmeddelande.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Niklas Prager, vd Medivir AB, telefon +46 (0)8-407 64 30.

Om Medivir
Medivir är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med forskningsfokus på infektionssjukdomar och onkologi. Vi har ledande kompetens inom design av proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Vår kommersiella organisation tillhandahåller en växande portfölj med specialistläkemedel på den nordiska marknaden.
Medivir är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista för medelstora bolag (Mid Cap).