Pressmeddelanden

Ökat fokus inom Medivirs F&U och optimering av resurser genom samarbete med GVK BIO

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att bolaget genomför en omorganisation av sin forskningsorganisation (Discovery Research), som innebär ökat fokus inom kärnområdena onkologi och infektionssjukdomar, samt inleder ett samarbete med GVK Biosciences Private Ltd. (GVK BIO) baserat i Hyderabad, Indien. Samarbetet syftar dels till att förbättra effektiviteten och kvaliteten hos forskningsprojekten i Medivirs projektportfölj, dels till att över tid minska de totala forskningskostnaderna och öka den framtida kostnadsflexibiliteten.

För att säkerställa optimal effektivitet har Medivir genomfört en grundlig analys av sin forskningsverksamhet. Samtidigt som det är nödvändigt att behålla en projektportfölj av dagens omfattning för att kunna leverera ett kontinuerligt flöde av nya läkemedelskandidater till bolagets pipeline har en potential för högre kvalitet och effektivitet identifierats, vilket samarbetet med GVK BIO nu adresserar. Genom samarbetet konsolideras och förstärks alla externa aktiviteter inom syntetisk kemi till en gemensam forskningsenhet vid GVK BIO:s Integrated Discovery Research Campus, där ett tillskott av ett 20-tal forskningsmedarbetare kommer att ytterligare accelerera arbetet med test och syntetisering av substanser.

Bolaget har även beslutat att lämna forskningen inom området neuropatisk smärta som en följd av negativa resultat från prekliniska säkerhetsstudier av MIV-247, en cathepsin S-hämmare under utveckling mot neuropatisk smärta. Utvecklingen av programmet har avslutats och forskningsresurserna kommer i framtiden att fokuseras kring kärnområdena onkologi och infektionssjukdomar.

Till följd av dessa förändringar blir omkring 10 medarbetare vid Medivirs forskningsenheter i Sverige och Storbritannien övertaliga.

  Bolagets produktivitet och kostnadseffektivitet ur olika perspektiv är föremål för fortlöpande utvärdering där målet är att främja innovationsförmågan och maximera aktieägarvärdet. Denna omorganisation kommer att förbättra vår effektivitet och förutsättningarna att leverera väldifferentierade läkemedelskandidater till vår pipeline samtidigt som vi över tid minskar de totala forskningskostnaderna och ökar vår kostnadsflexibilitet. Vi ser fram emot ett givande samarbete med våra kolleger på GVK BIO, säger Medivirs vd Niklas Prager.

–  Vi gläder oss mycket åt GVK BIO:s samarbete med Medivir. Medivir valde GVK BIO framför flera andra CRO-bolag på basis av vårt forskningskunnande och vår möjlighet att erbjuda integrerad forskning som förenar kemi och biologi. Vi ser fram emot ett givande samarbete som ska skapa betydande värden för Medivirs aktieägare, säger GVK BIO:s vd Manni Kantipudi.

  
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ola Burmark, CFO Medivir AB, mobil: +46 (0) 725 480 580
Richard Bethell, EVP Discovery Research Medivir AB, mobil: +46 (0) 727 043 211

Dorothy Paul, GVK Biosciences Private Ltd., dorothy.paul@gvkbio.com

Informationen är sådan som Medivir ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 juni 2015, klockan 08.30 CET.

Om Medivir
Medivir är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med forskningsfokus på infektionssjukdomar och onkologi. Vi har ledande kompetens inom design av proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Vår kommersiella organisation tillhandahåller en växande portfölj med specialistläkemedel på den nordiska marknaden. Medivir är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista för medelstora bolag (Mid Cap).

Om GVK BIO
GVK Biosciences (GVK BIO) är Asiens ledande företag inom integrerad upptäcktsforskning och -utveckling. GVK BIO tillhandahåller ett brett utbud av tjänster, både fristående och integrerade, inom forsknings- och utvecklingsverksamhetens värdekedja. GVK BIO erbjuder upptäcktstjänster inom kemi, biologi och informatik samt utvecklingstjänster som exempelvis processrelaterad forskning och utveckling och kundanpassad tillverkning. GVK BIO har en brett sammansatt kundbas med drygt 350 kunder som omfattar flera av världens största aktörer inom läkemedelsproduktion, biotech, agroteknologi och life science liksom även ledande akademiska institutioner. För ytterligare information, besök www.gvkbio.com.