Pressmeddelanden

Medivir går vidare med en uppdelning av bolagets verksamhet

Stockholm – Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att styrelsen har gett företagsledningen mandat att fortsätta implementeringen av en uppdelning av bolagets verksamhet i två självständiga bolag och med avsikten att separat notera det nya kommersiella bolaget, baserat på den kommersiella läkemedelsportföljen, på First North Premium. Syftet med uppdelningen är att synliggöra värdet av både den kommersiella verksamheten och de läkemedelsprojekt som ingår i forsknings- och utvecklingsportföljen.

Styrelsens ambition är att en uppdelning av Medivirs verksamhet i ett renodlat forsknings- och utvecklingsbolag och ett kommersiellt läkemedelsbolag skall vara genomförd före årets slut. Den nuvarande verksamheten kommer därmed att bedrivas i två specialiserade bolag med tydligt fokus.

Ytterligare information om den nya strategiska inriktningen kommer att presenteras i samband med en kapitalmarknadsdag vid ett senare datum.

För ytterligare information kontakta:
Niklas Prager, vd Medivir AB, telefon +46 (0)8-407 64 30.
Ola Burmark, CFO Medivir AB, mobil: +46 (0)725-480 580.

Informationen är sådan som Medivir ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 31 augusti 2016, klockan 08.30 CET. 

Om Medivir
Medivir är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med forskningsfokus på onkologi och infektionssjukdomar. Vi har ledande kompetens inom design av proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Vår kommersiella organisation tillhandahåller en portfölj med specialistläkemedel på den nordiska marknaden. Medivir är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista för medelstora bolag (Mid Cap).