Pressmeddelanden

Nya data för simeprevir kommer att presenteras vid EASL:s International Liver Congress 2016

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att nya kliniska data för simeprevir, en NS3/4A-proteashämmare för behandling av hepatit C-infektioner, kommer att presenteras av Medivirs partner Janssen Sciences Ireland UC (Janssen) vid International Liver Congress ™ 2016 som European Association for the Study of the Liver (EASL) anordnar i Barcelona 13 – 17 april. Sammanlagt kommer nio presentationer att hållas, inklusive en late breaking-presentation. Presentationerna redogör för effekt, säkerhet och tolerabilitet vid användning av simeprevir som komponent i kombinationsbehandlingar av vuxna patientpopulationer av olika sammansättning. Presentationerna baseras på data från fas II- och fas III-studier samt från observationsstudier (real world data), dvs. pågående klinisk användning.

I presentationerna vid International Liver Congress 2016 ingår följande data:

Late-Breaking Poster Presentation

Simeprevir plus sofosbuvir for hepatitis C virus genotype 4 infection: a phase 3, open-label study.

 • Abstract LBP516
 • Lead Author: M. Buti; Hospital Vall d’Hebron and Centro Investigación Biomédica en Red en Enfermedades Hepáticas y Digestivas (CIBERehd), Barcelona, Spain

Poster Presentations

Pharmacokinetic interactions between simeprevir and ledipasvir in treatment-naïve hepatitis C virus genotype 1-infected patients without cirrhosis treated with a simeprevir/sofosbuvir/ledipasvir regimen 

 • Abstract SAT-264
 • Lead Author: S. Bourgeois, Department of Internal Medicine, ZNA Ster, Antwerp 

Deep sequencing results from the Phase 2 IMPACT study of simeprevir in combination with daclatasvir and sofosbuvir in treatment-naïve and -experienced patients with chronic hepatitis C virus genotype 1 or 4 infection and decompensated liver disease 

 • Abstract THU-215
 • Lead Author: C. Sarrazin, Johann Wolfgang Goethe University Medical Center, Frankfurt am Main, Germany

Consistent simeprevir resistance profile in hepatitis C virus genotype 1-infected patients failing simeprevir interferon-free compared with interferon-containing regimens

 • Abstract THU-214
 • Lead Author: B. Fevery, Janssen Infectious Diseases BVBA, Beerse, Belgium

Effectiveness of simeprevir-containing regimens among patients with chronic hepatitis C virus in various US practice settings: The SONET study

 • Abstract SAT-167
 • Lead Author: I. Alam, Austin Hepatitis Center, Austin, TX, USA

Efficacy and safety of simeprevir and sofosbuvir with and without ribavirin for 12 weeks in subjects with recurrent genotype 1 hepatitis C post-orthotopic liver transplant: The GALAXY study

 • Abstract FRI-457
 • Lead Author: J.G. O'Leary, Baylor University Medical Center, Dallas, TX, USA

Efficacy and tolerability of simeprevir and daclatasvir for 12 or 24 weeks in HCV genotype 1b-infected treatment-naïve patients with advanced fibrosis or compensated cirrhosis

 • Abstract SAT-130
 • Lead Author: C. Hézode, Department of Hepatology and Gastroenterology, Hôpital Henri Mondor, Université Paris-Est, France

Effectiveness of simeprevir treatment for hepatitis C in real practice: preliminary results from the STIly Italian observational study

 • Abstract SAT-162
 • Lead Author: G.B. Gaeta, Seconda Universita di Napoli, Napoli, Italy

Safety of simeprevir-based treatment for hepatitis C in real practice: preliminary results from the STIly observational study

 • Abstract SAT-212
 • Lead Author: M. Colombo, Ospedale Maggiore Policlinico, Milano, Italy

För ytterligare information om samtliga presentationer vid International Liver Congress ™ 2016, se mötets hemsida: http://www.ilc-congress.eu

För ytterligare information vänligen kontakta:
Ola Burmark, CFO Medivir AB, mobil: +46 (0) 725 480 580

Informationen är sådan som Medivir ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 11 april 2016, klockan 15.30 CET.

Om Medivir
Medivir är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med forskningsfokus på onkologi och infektionssjukdomar. Vi har ledande kompetens inom design av proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Vår kommersiella organisation tillhandahåller en portfölj med specialistläkemedel på den nordiska marknaden. Medivir är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista för medelstora bolag (Mid Cap).