Pressmeddelanden

Nya fas IIa interimdata för simeprevir i kombination med andra direktverkande antiviraler kommer att presenteras vid EASL AASLD’s specialkonferens

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att nya data från en pågående fas IIa-studie med simeprevir, odalasvir och AL-335 som genomförs av Alios BioPharma Inc., en del av Janssen Pharmaceutical Companies, Johnson & Johnson-koncernen, kommer att presenteras vid The European Association for the Study of the Liver (EASL)/American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD) specialkonferens “New Perspectives in Hepatitis C Virus Infection – The Roadmap for Cure”. Konferensen äger rum i Paris, Frankrike, den 23-24 september2016. E-Poster-presentationen med titeln “Short duration treatment with AL-335 and odalasvir (ODV), with or without simeprevir (SMV), in treatment naïve patients with hepatitis C virus (HCV) genotype (GT) 1 infection”, kommer att hållas fredag den 23 september. Presentationen avser interimdata vars mål är att fastställa säkerhet, farmakokinetik och effekt (SVR12) av olika kombinationsbehandlingar bestående av tre direktverkande antiviraler (DAA): simeprevir, odalasvir (HCV NS5A-hämmare) och AL-335 (nukleotidhämmare av HCV NS5B-polymeraset), för behandling av genotyp 1 hepatit C-infektion i åtta veckor eller mindre. Ytterligare information om studien finns på clinicaltrials.gov/show/NCT02569710.
 
 
För ytterligare information kontakta:
Ola Burmark, CFO Medivir AB, mobil: +46 (0)725-480 580.
 
Informationen är sådan som Medivir ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 11 augusti 2016, klockan 14.00 CET.

 
Om Medivir

Medivir är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med forskningsfokus på onkologi och infektionssjukdomar. Vi har ledande kompetens inom design av proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Vår kommersiella organisation tillhandahåller en portfölj med specialistläkemedel på den nordiska marknaden. Medivir är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista för medelstora bolag (Mid Cap).