Pressmeddelanden

Valberedningens förslag till ny styrelse inför årsstämman 2016

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag valberedningens förslag till ny styrelse inför årsstämman 2016. Valberedningen 2015-2016 består av representanter för de tre största aktieägarna vid utgången av tredje kvartalet 2015 som accepterat att ingå i valberedningen samt styrelsens ordförande.

Valberedningen 2015-2016 har haft följande sammansättning:

  • Maria Rengefors, ordförande i valberedningen och representant för Nordea Fonder
  • Anders Hallberg, representant för HealthInvest Partners AB
  • Bo Öberg, representant för A-aktieägarna
  • Birgitta Stymne Göransson, styrelseordförande Medivir AB

Inför årsstämman 2016 har valberedningen enats om att föreslå att en ny styrelse utses genom omval av styrelsens nuvarande ledamöter Anders Ekblom, Anders Hallberg, Johan Harmenberg, Helena Levander och Anna Malm Bernsten samt nyval av en ledamot, Thomas Axelsson. Till ny styrelseordförande föreslås Anna Malm Bernsten.

Bertil Samuelsson och Birgitta Stymne Göransson har avböjt omval.

Thomas Axelsson, född 1959. Thomas har studerat industriell ekonomi vid Tekniska Högskolan i Linköping och är vd för Vitrolife AB sedan 2011. Han är även ledamot i styrelsen för MedCap AB. Thomas har tidigare varit vd för Stille AB och Artema AB och har arbetat inom flera bolag inom life science och medicinteknik, bland annat som affärsområdeschef i Baxter. Han har även varit ledamot i flera styrelser för life science-bolag såsom styrelseordförande i SBL Vaccin AB, Neoventa Medical AB, Stille AB och Airsonett AB.


För ytterligare information vänligen kontakta:

Maria Rengefors, Nordea Fonder, telefon: 010-156 56 74.

Informationen är sådan som Medivir ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 mars 2016, klockan 9.00 CET.

  
Om Medivir
Medivir är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med forskningsfokus på infektionssjukdomar och onkologi. Vi har ledande kompetens inom design av proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Vår kommersiella organisation tillhandahåller en portfölj med specialistläkemedel på den nordiska marknaden.
Medivir är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista för medelstora bolag (Mid Cap).