Pressmeddelanden

Data från den första fas IIa-studien med MIV-711 presenteras 27 april vid OARSI World Congress

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att data från bolagets första fas IIa-studie med MIV-711, som uppvisar sjukdomsmodifierande egenskaper i ledstrukturer hos patienter med måttlig knäartros redan efter 6 månaders behandling, kommer att presenteras vid Osteoarthritis Research Society International (OARSI) World Congress som hålls i Liverpool mellan 26 och 29 april 2018.

Den muntliga presentationen kommer att hållas av studiens huvudprövare dr Philip Conaghan, professor i muskuloskeletal medicin vid University of Leeds och äger rum:

Fredagen den 27 april, klockan 15.10 – 15.20 (lokal tid).

SIX MONTHS’ TREATMENT WITH MIV-711, A NOVEL CATHEPSIN K INHIBITOR INDUCES OSTEOARTHRITIS STRUCTURE MODIFICATION: RESULTS FROM A RANDOMIZED DOUBLE BLIND PLACEBO-CONTROLLED PHASE IIA TRIAL
Authors: P. G. Conaghan, M. A. Bowes, S. R. Kingsbury, A. Brett, G. Guillard, K. Tunblad, B. Rizoska, T. Larsson, Å. Holmgren, A. Manninen, K. Göhlin, W. Heber, P. Graham, Å. Jansson, C. Wadell, R. Bethell, J. Öhd

Detaljer kring alla presentationer inför 2018 OARSI World Congress finns på konferensens hemsida:
https://2018.oarsi.org/sites/default/files/docs/2018/oarsi-18-final_draft.pdf

För ytterligare information kontakta: 
Erik Björk, CFO Medivir AB, mobil +46 (0)72 228 2831
John Öhd, CMO Medivir AB, mobil +46 (0) 725 296 200

Om sjukdomsmodifierande artrosläkemedel 
Mer än 30 miljoner vuxna i USA[1] och 240 miljoner globalt lider av artros. Idag finns det inga godkända sjukdomsmodifierande artrosbehandlingar. För att vara sjukdomsmodifierande behöver ett framtida artrosläkemedel dels ha en påvisbar effekt på degenerationen av ben och brosk i den drabbade leden, dels erbjuda kliniska fördelar. Alla behandlingar som godkänts hittills adresserar enbart dagliga symtom och påverkar inte de degenerativa förändringarna i den drabbade leden[2].

Om MIV-711
MIV-711 är en potent och selektiv cathepsin K-hämmare. Cathepsin K är det viktigaste proteaset för nedbrytning av kollagen i ben och brosk. MIV-711 utvecklas som ett sjukdomsmodifierande artrosläkemedel (s.k. DMOAD) med förmåga att fördröja eller reversera en pågående nedbrytning av leder som drabbats av artrossjukdom. Det finns idag inget godkänt DMOAD på marknaden och standardbehandlingen av artrospatienter baseras på livsstilsförändringar och användning av analgetika (smärtlindrande läkemedel). Långvarig behandling med analgetika medför en ökad risk för biverkningar som mag-tarmblödningar och opioidberoende. Läkemedel av DMOAD-typ har därför en mycket stor och attraktiv marknadspotential. Medivir uppskattar att enbart USA-marknaden motsvarar ett värde på över 6 miljarder dollar årligen, avseende ett läkemedel som påverkar sjukdomsprocessen, även om användningen begränsas till patienter med måttlig artros i viktbärande leder.

Om fas IIa-studierna av MIV-711
Den första fas IIa-studien MIV-711-201 var en randomiserad, dubbelblind och placebokontrollerad klinisk fas IIa-studie som utvärderade säkerhet och effekt vid 6 månaders behandling med MIV-711 jämfört med placebo hos patienter med måttlig knäartros. Vidare information om MIV-711-201 finns på www.clinicaltrials.gov (referensnummer NCT02705625).

Den öppna fas IIa fortsättningsstudien, MIV-711-202, utvärderar säkerhet, tolerabilitet och effekt vid 6 månaders förlängd behandling med MIV-711 av patienter som behandlades under 6 månader i den första studien och i samband med det uppvisade tecken på att svara på behandlingen med MIV-711. Vidare utvärderas säkerhet, tolerabilitet och effekt vid 6 månaders behandling med MIV-711 hos patienter som fick placebo i den första studien och vars artrossjukdom försämrats. Övergripande data från fortsättningsstudien förväntas komma under andra kvartalet 2018. Vidare information om MIV-711-202 finns på www.clinicaltrials.gov (referensnummer NCT03037489).

Om Medivir
Medivir är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på onkologi. Vi har ledande kompetens inom design av proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Medivir är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista för medelstora bolag (Mid Cap) (ticker: MVIR). www.medivir.com.

[1]. https://www.cdc.gov/arthritis/basics/osteoarthritis.htm
[2]. https://www.oarsi.org/sites/default/files/docs/2016/oarsi_white_paper_oa_serious_disease_121416_1.pdf