Pressmeddelanden

Nya prekliniska data för MIV-818 kommer att presenteras vid AACRs årsmöte i april

Stockholm, Sverige - Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att nya prekliniska data för
MIV-818 kommer att presenteras vid årsmötet för the American Association for Cancer Research (AACR),
14-18 April 2018 i Chicago. MIV-818 är Medivirs egenutvecklade nukleotidbaserade prodrog för behandling av levercellscancer och andra former av levercancer. Presentationen redogör för prekliniska effekt-data för MIV-818 i kombination med sorafenib, den enda substans som har godkänts som förstahandsbehandling för långt framskriden levercellscancer i USA.

Den poster som kommer att presenteras vid AACRs årsmöte är:

Abstract 2930 / 10
Synergistic and additive anti-tumor effects of MIV-818 in combination with sorafenib in nonclinical hepatocellular carcinoma models
B Rizoska, J Bylund, S Briem, A Kyle, A Minchinton, F Öberg, K Göhlin and M Albertella.

Information om samtliga presentationer vid AACRs årsmöte 2018 finns tillgänglig via:
http://www.aacr.org/Meetings/Pages/MeetingDetail.aspx?EventItemID=136

För ytterligare information kontakta:
Erik Björk, CFO Medivir AB, tel: +46 (0)72 228 2831
Richard Bethell, CSO Medivir AB, tel +46 (0)72 704 3211

Om Medivir
Medivir är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på onkologi. Vi har ledande kompetens inom design av proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Medivir är noterat på Nasdaq Stockholms lista för medelstora bolag (Mid Cap) (ticker: MVIR). www.medivir.com.