Pressmeddelanden

Utformningen av fas I/II-studien av birinapant i kombination med Keytruda® kommer att presenteras den 4 juni vid ASCOs årliga möte

Stockholm, Sweden — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att utformningen av den pågående fas I/II-studien av birinapant i kombination med Keytruda® (pembrolizumab) på cancerpatienter i långt framskriden fas kommer att presenteras vid the American Society of Clinical Oncologys (ASCOs) Annual Meeting som hålls den 1-5 juni 2018 i Chicago, USA.

Postern kommer att presenteras av studiens huvudprövare, professor Russell J. Schilder, Director of the Medical Gynecologic Oncology Program vid Thomas Jefferson University Hospital i Philadelphia, USA, enligt nedan:

Måndag 4 juni, 08:00 – 11:30 (lokal tid)

Abstract TPS3131: A phase 1/2 study with birinapant in combination with pembrolizumab
Författare: Russell J. Schilder, Mark Albertella, James Strauss, Malin Sydvander, Santosh M. Nair, Kingsley Urakpo, Stefan Norin, John Öhd

Se hela abstraktet här: https://meetinglibrary.asco.org/record/165273/abstract.

I denna Trial in Progress (TPS)-presentation, kommer inga data från studien att tillkännages. Syftet med en TPS-presentation är, enligt riktlinjerna för ASCOs årsmöte, att ”skapa en möjlighet för forskningssamhällets medlemmar att presentera pågående studier, utveckla samarbeten och diskutera motsvarande och nya utformningar av studier. Vidare belyser TPS övergången av framväxande biologiska samband och nya substanser in i klinik – och ger onkologer insikt om ”kommande attraktioner” i det kliniska arbetet”.

Information om samtliga presentationer vid ASCOs årsmöte 2018 finns tillgänglig på konferensens hemsida: https://am.asco.org/program.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Björk, CFO, Medivir AB, mobil: +46 (0)72 228 2831
John Öhd CMO, Medivir AB, mobil: +46 (0)72 529 62 00

Om birinapant
Birinapant utvecklas för att förbättra behandlingsresponsen och förlänga överlevnaden hos patienter med solida tumörer där tillgängliga behandlingar inte ger tillräcklig överlevnadsnytta eller där patienten inte längre har något behandlingsalternativ. Genom sin unika verkningsmekanism har birinapant potential att förstärka patienternas behandlingsrespons i kombination med andra behandlingar. Medivirs initiala fokus är att utveckla birinapant i kombination med Keytruda®.

Om Medivir
Medivir är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på onkologi. Vi har ledande kompetens inom design av proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Medivirs aktie (tickerkod: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholmsbörsens lista för medelstora bolag (Mid Cap). www.medivir.com.