Pressmeddelanden

Medivirs CFO Erik Björk lämnar bolaget

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar att bolagets CFO Erik Björk har sagt upp sig idag den 7 februari 2019. Erik Björk, som tillträdde som CFO i januari 2018, lämnar bolaget på egen begäran. Han kommer att finnas kvar på bolaget under en övergångsperiod. Medivir har inlett en rekryteringsprocess av ny CFO.

 
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Uli Hacksell, vd, Medivir AB, tel: 073-125 0615.

 
Om Medivir

Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar där de medicinska behoven är stora. Företaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller saknas och det finns stora möjligheter att erbjuda betydande förbättringar till patienterna. Samarbeten och partnerskap är en viktig del av Medivirs affärsmodell och läkemedelsutvecklingen såväl som kommersialiseringen bedrivs antingen i egen regi eller i partnerskap. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för små bolag (Small Cap). www.medivir.com.