Pressmeddelanden

Valberedningens förslag till ny styrelse inför årsstämman 2019

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag valberedningens förslag till ny styrelse inför årsstämman 2019. Valberedningen 2018-2019 består av personer utsedda av de tre största aktieägare vid utgången av tredje kvartalet 2018 som accepterat att ingå i valberedningen samt styrelsens ordförande.

Valberedningen 2018-2019 har haft följande sammansättning:

  • Maria Rengefors, Nordea Fonder, ordförande i valberedningen,
  • Karl Tobieson, Linc AB
  • Bo Öberg, grundare och aktieägare
  • Anna Malm Bernsten, styrelseordförande Medivir AB
     

Inför årsstämman 2019 har valberedningen enats om att föreslå att en ny styrelse utses genom omval av styrelsens nuvarande ledamöter Uli Hacksell, Lennart Hansson, Bengt Julander, Helena Levander och Bengt Westermark samt nyval av en ledamot, An van Es Johansson. Valberedningen föreslår nyval av Helena Levander som styrelsens ordförande.

Anders Hallberg och Anna Malm Bernsten har avböjt omval.

An van Es Johansson, född 1960. Läkare från Erasmus-universitet i Rotterdam. An van Es Johansson har en lång internationell erfarenhet inom life science-sektorn och har haft flera ledande positioner inom Clinical Development, Medical Affairs, Business Development och Commercial på Pharmacia och Sobi i Sverige, Lilly i Nederländerna och Roche i USA och Schweiz. An är vidare entreprenör och professionell coach. Hon är styrelseledamot i BioInvent International AB och Alzecure Pharma AB.
  

För ytterligare information vänligen kontakta:
Maria Rengefors, Nordea Fonder AB, telefon: +46 10 1565674.
 

Om Medivir
Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar där de medicinska behoven är stora. Företaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller saknas och det finns stora möjligheter att erbjuda betydande förbättringar till patienterna. Samarbeten och partnerskap är en viktig del av Medivirs affärsmodell och läkemedelsutvecklingen såväl som kommersialiseringen bedrivs antingen i egen regi eller i partnerskap. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för små bolag (Small Cap). www.medivir.com.