Pressmeddelanden

Inbjudan till Medivirs FoU-dag den 2 mars 2020

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) bjuder in investerare, finansanalytiker och media till en F&U-dag i Stockholm, måndag den 2 mars 2020, kl. 14.00-16.30

Presentationerna kommer bland annat behandla nya kliniska resultat från fas Ia-studien med MIV-818 i levercancerpatienter. Förutom medlemmar ur Medivirs ledning deltar professor Jeff Evans, Director of Institute of Cancer Sciences vid University of Glasgow.

Mötet kommer att hållas på Helio GT30, Grev Turegatan 30 i Stockholm, den 2 mars kl. 14.00-16.30.

Presentationerna kommer att hållas på engelska. FoU-dagen kommer även att kunna följas via en länk på Medivirs hemsida; www.medivir.com. Presentationerna kommer också att finnas tillgängliga på hemsidan.

För att anmäla sig, vänligen sänd ett e-mail till: info@cordcom.se

Agenda  
13.30-14.00Registration and coffee 
14.00-14.10IntroductionDr Uli Hacksell, CEO Medivir
14.10-14.40Hepatocellular carcinoma (and ihCCA) - unmet needsProf Jeff Evans, University of Glasgow
14.40-15.00The liver cancer marketDr Christina Herder, COO and EVP, Medivir
15.00-15.15Break 
15.15-15.30The nucleotide prodrug platform and scientific rationale for MIV-818Dr Fredrik Öberg, CSO Medivir
15.30-16.10Current status of the development of MIV-818Dr Karin Tunblad, MIV-818 project leader
16.10-16.30Summing upDr Uli Hacksell, CEO Medivir
16.30-17.30Mingel 

Varmt välkommen!

För ytterligare information, kontakta:
Uli Hacksell, vd, Medivir AB, tel: +46 (0)8-5468 3100.

Om MIV-818
MIV-818 är en prodrog som har utformats för att ge en riktad anti-tumör effekt i levern samtidigt som eventuella biverkningar minimeras. MIV-818 har potential att bli det första oralt administrerade leverriktade läkemedlet som kan hjälpa patienter med HCC och andra former av levercancer. En fas I-studie pågår i patienter med levercancer.

Om Medivir
Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar där de medicinska behoven är stora. Företaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller saknas och det finns stora möjligheter att erbjuda betydande förbättringar till patienterna. Samarbeten och partnerskap är en viktig del av Medivirs affärsmodell och läkemedelsutvecklingen bedrivs antingen i egen regi eller i partnerskap. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för små bolag (Small Cap). www.medivir.com.