Pressmeddelanden

Medivir och Shijiazhuang Yuanmai Biotechnology ingår licensavtal gällande tillverkning och försäljning av Xerclear® i Kina

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att bolaget ingått ett licensavtal för Medivirs läkemedel Xerclear® för läppherpes med det kinesiska bolaget Shijiazhuang Yuanmai Biotechnology Co Ltd (SYB). Avtalet ger SYB rätt att registrera, tillverka och marknadsföra produkten i Kina. Efter marknadsregistrering och tillverkning i Kina kommer Medivir att få en fast royalty för varje såld enhet och avtalet garanterar en minimiförsäljning under de tre första åren på marknaden som uppgår till ensiffriga miljonbelopp i svenska kronor.

  • Det är glädjande att vi lyckats ingå ett bra licensavtal med ett kinesiskt bolag kring tillverkning och försäljning av Xerclear® i Kina,” säger Dr Christina Herder, affärsutvecklingsansvarig på Medivir.
     

För ytterligare information kontakta:
Uli Hacksell, vd Medivir AB, tel: +46 (0)8-5468 3100.

Om Xerclear®
Xerclear® (Zoviduo®) godkändes 2009 för behandling av läppherpes (munsår). Marknadsrättigheterna för Xerclear® i USA, Kanada och Mexiko avyttrades 2010, medan rättigheterna i Europa och övriga världen har utlicensierats till GlaxoSmithKline, med undantag för Kina och Sydamerika där Medivir innehar rättigheterna. Medivir erhåller royalty från GlaxoSmithKlines försäljning av Zoviduo®. Dessutom erhåller Medivir milstolpeersättningar när Zoviduo® godkänns som receptfritt läkemedel på vissa Europeiska marknader.

Om Medivir
Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar där de medicinska behoven är stora. Företaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller saknas och det finns stora möjligheter att erbjuda betydande förbättringar till patienterna. Samarbeten och partnerskap är en viktig del av Medivirs affärsmodell och läkemedelsutvecklingen bedrivs antingen i egen regi eller i partnerskap. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för små bolag (Small Cap). www.medivir.com.

Om Shijiazhuang Yuanmai Biotechnology Co Ltd
Shijiazhuang Yuanmai Biotechnology är ett helägt dotterbolag till Shijiazhuang Yuanjia Biotechnology Co. Ltd.
Shijiazhuang Yuanjia Biotechnology Co. Ltd. (”Yuanjia Bio”) är ett internationellt läkemedelsbolag på den kinesiska marknaden. Bolaget introducerar medicinska produkter som är godkända inom EU eller USA till Kina. Ledningen för Yuanjia Bio kommer från den högsta ledningen i Jiangxi Jiminkexin – en av de tio största läkemedelsbolagen i Kina. Yuanjia Bio har sitt egna kompetenta och erfarna kliniska samt regulatoriska team och de har ett bra samarbete med National Drug Evaluation Center och den regulatoriska avdelningen inom National Medicinal Products Agency (tidigare  kinesiska FDA). Yuanjia Bio har ett utmärkt nätverk inom marknadsföring och försäljning inom Kina. Detta försäljningsnätverk täcker samtlig provinser och regioner inom landet, med över 2 000 sjukhus. Försäljningsorganisationen är mycket erfaren, och har ett utmärkt track record i att skapa storsäljare (över 1 miljard RMB i årlig försäljning). Ledningsgruppen i Yuanjia Bio har stor erfarenhet av att framgångsrikt introducera internationella produkter på den kinesiska marknaden. Dessutom har de värdefull erfarenhet av internationella samarbeten, såsom licensavtalet med LIDDS AB i Uppsala inom prostatacancerområdet från 2017 samt exklusiva distributionsrättigheter med Peptonic Medical AB i Bromma för produkten VagiVital™ inom kvinnohälsa från 2019.