Pressmeddelanden

Medivir och Tango Therapeutics ingår licensavtal gällande prekliniskt program

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att bolaget ingått ett licensavtal med det amerikanska biotechbolaget Tango Therapeutics för ett av Medivirs prekliniska forskningsprogram. Medivir erhåller en första betalning efter tecknandet av avtalet. Detta innehåller även ett flertal icke publicerade utvecklings- och kommersiella milstolpeersättningar samt en låg ensiffrig royalty på framtida produkter.

  • Vi är glada över att se ett av våra lovande prekliniska program hitta ett nytt hem för vidare utveckling hos ett mycket spännande forskningsbolag, säger Dr Christina Herder, affärsutvecklingsansvarig på Medivir.
  • Syntetisk letalitet utgör ett koncept där en specifik kombination av en genmutation i ett målprotein tillsammans med ett cancerläkemedel gör tumören känslig för behandling. Detta angreppssätt utgör en fantastisk möjlighet att utveckla nya cancerbehandlingar, vilket visats av ett antal nya målproteiner som vi har upptäckt med denna strategi under de senaste åren, säger Barbara Weber, medicinsk doktor, Tangos ordförande och VD. ”Att inlicensiera det här programmet från Medivir kommer att bidra till att kapitalisera en ny syntetiskt letal samverkan och accelerera utvecklingen av ett viktigt program.”

 
För ytterligare information, kontakt:

Dr Uli Hacksell, CEO, Medivir AB, phone: +46 (0)8 5468 3100.

 

Om Tango Therapeutics

Tango Therapeutics är ett biotechbolag med fokus på att upptäcka nya målproteiner samt att ta fram den nästa generationen av riktade läkemedel för människor med cancer. Med fokus på patienterna, så använder Tango den genetiska principen om syntetisk letalitet för att upptäcka och utveckla terapier som siktar in sig på specifika onkogena mutationer vid cancer.  Bolaget fokuserar på tre huvudområden: att motverka förlust av tumör-suppressorgener, att hämma cancercellers förmåga att undgå immunsystemet och att identifiera nya kombinationer som är mer effektiva än monoterapi. Tango bildades 2017 med en serie A-investering på 55 miljoner US-dollar från Third Rock Ventures. I november 2018 annonserade man ett strategiskt samarbete med Gilead Sciences med en förskottsbetalning på 50 miljoner US-dollar. För mer information, se hemsidan www.tangotx.com.

 

Om Medivir

Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar där de medicinska behoven är stora. Företaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller saknas och det finns stora möjligheter att erbjuda betydande förbättringar till patienterna. Samarbeten och partnerskap är en viktig del av Medivirs affärsmodell och läkemedelsutvecklingen bedrivs antingen i egen regi eller i partnerskap. Medivirs främsta projekt är MIV-818, en levercancerriktad nukleotid-prodrog, för närvarande i fas I klinisk utveckling. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för små bolag (Small Cap). www.medivir.com,