Pressmeddelanden

Medivirs fas II-studie av MIV-711 i artrospatienter publicerad i Annals of Internal Medicine

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar att fas II-studien med MIV-711 i artros-patienter publicerats i den ansedda tidskriften Annals of Internal Medicine (DOI: 10.7326/M19-0675).
Artikeln har titeln "Disease-Modifying Effects of a Novel Cathepsin K Inhibitor in Osteoarthritis" och är författad av P.G Conaghan et al. I samma nummer av tidskriften finns en ledarartikel med titeln "Structural Modification in Osteaorthritis: Dawn of a New Day", (DOI: 10.7326/M19-3809) som författats av J.N Katz, MD, Msc, där studieresultaten diskuteras.

Dr Katz nämner den signifikanta effekten på förändringar i ben- och brosknedbrytning efter sex månaders behandling med MIV-711, den goda kvaliteten i Medivirs studiedata samt behovet av en längre behandlingstid för att också se en signifikant effekt på smärta. 

  • Vi är mycket nöjda med att vår artrosstudie med MIV-711 publiceras i en så aktad tidskrift och dessutom med en ledarartikel i samma nummer som trycker på att vår studie visar på en väg framåt för nya artrosläkemedel. Vi hoppas att detta kan öka omvärldens intresse för MIV-711 och arbetar vidare med att söka en partner för det fortsatta utvecklingsarbetet med MIV-711, säger Dr Uli Hacksell, vd för Medivir. 
     

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Uli Hacksell, vd, Medivir AB, tel: +46 (0)8-5468 3100.
 

Om artros
Upp till 40 procent av befolkningen över 65 år lider av artros, som kännetecknas av smärta och varierande grad av inflammation i en eller flera leder. De leder som oftast drabbas är knän, höfter och händer. Artros i viktbärande leder som knä och höft medför en tilltagande smärta och avtagande rörlighet för patienten vilket slutligen kan komma att resultera i att leden behöver bytas ut. Läkemedel som kan bromsa in, stoppa eller till och med vända sjukdomsförloppet kallas sjukdomsmodifierande läkemedel. Det finns för närvarande inga sådana läkemedel godkända för artros och dagens behandlingar påverkar endast de dagliga symptomen utan effekt på det nedbrytande förloppet i den drabbade leden.
 

Om MIV-711
MIV-711 är en potent och selektiv cathepsin K-hämmare. Cathepsin K är det viktigaste proteaset för nedbrytning av kollagen i ben och brosk. MIV-711 utvecklas som ett sjukdomsmodifierande artrosläkemedel (s.k. DMOAD) med förmåga att fördröja, stoppa eller reversera en pågående nedbrytning av leder som drabbats av artrossjukdom.
 

Om Medivir
Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar där de medicinska behoven är stora. Företaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller saknas och det finns stora möjligheter att erbjuda betydande förbättringar till patienterna. Samarbeten och partnerskap är en viktig del av Medivirs affärsmodell och läkemedelsutvecklingen bedrivs antingen i egen regi eller i partnerskap. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för små bolag (Small Cap). www.medivir.com.