Pressmeddelanden

Medivirs medicinska chef lämnar bolaget

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelade idag att bolagets medicinska chef Linda Basse lämnar bolaget den 30 september 2020.

En rekryteringsprocess kommer att inledas för att hitta en ersättare.

   
För ytterligare information, kontakta:

Uli Hacksell, vd, Medivir AB, tel: +46 (0)8-5468 3100.   

   
Om Medivir

Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar där de medicinska behoven är stora. Företaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller saknas och det finns stora möjligheter att erbjuda betydande förbättringar till patienterna. Samarbeten och partnerskap är en viktig del av Medivirs affärsmodell och läkemedelsutvecklingen bedrivs antingen i egen regi eller i partnerskap. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för små bolag (Small Cap). www.medivir.com.