Pressmeddelanden

Medivirs patentansökningar för MIV-818 godkända i EU och Japan

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) rapporterar att företagets patentansökningar, som täcker såväl substanskrav för MIV-818 som dess användning för levercancerbehandling, nyligen har godkänts av patentmyndigheterna i både EU och Japan.

Motsvarande patentansökningar har redan tidigare beviljats i USA, Australien, Indonesien, Israel, Filippinerna, Ryssland, Singapore och Sydafrika. Ansökningar har lämnats in och undergår behandling av patentmyndigheterna i ett större antal andra länder, främst i Asien. Patenten kommer att gälla fram till augusti 2035.

- Det känns tryggt att veta att vårt viktiga MIV-818-projekt bygger på starka patent, säger Dr Uli Hacksell, vd på Medivir.


För ytterligare information kontakta:
Uli Hacksell, vd Medivir AB, tel: +46 (0)8-5468 3100.

Om MIV-818
MIV-818 är en prodrog som har utformats för att ge en riktad anti-tumör effekt i levern samtidigt som eventuella biverkningar minimeras. MIV-818 har potential att bli det första oralt administrerade leverriktade läkemedlet som kan hjälpa patienter med HCC och andra former av levercancer. En fas I-studie i patienter med levercancer pågår.

Om Medivir
Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar där de medicinska behoven är stora. Företaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller saknas och det finns stora möjligheter att erbjuda betydande förbättringar till patienterna. Samarbeten och partnerskap är en viktig del av Medivirs affärsmodell och läkemedelsutvecklingen bedrivs antingen i egen regi eller i partnerskap. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för små bolag (Small Cap). www.medivir.com.