Pressmeddelanden

Pressmeddelanden
Medivir presenterar positiva data från den avslutade fas Ia-studien med MIV-818 i patienter med avancerad levercancer

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar att nya data från den avslutade fas Ia-studien med MIV-818 kommer att presenteras...

Läs mer
Pressmeddelanden
Inbjudan till Medivirs FoU-dag den 2 mars 2020

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) bjuder in investerare, finansanalytiker och media till en F&U-dag i Stockholm, måndag den 2...

Läs mer
Pressmeddelanden
Medivir och Shijiazhuang Yuanmai Biotechnology ingår licensavtal gällande tillverkning och försäljning av Xerclear® i Kina

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att bolaget ingått ett licensavtal för Medivirs läkemedel Xerclear® för läppherpes med...

Läs mer
Pressmeddelanden
MEDIVIR AB – BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2019

Fortsatta framsteg med vår egenutvecklade och helägda läkemedelskandidat MIV-818 mot levercancer   Oktober – December Väsentliga händelser under kvartalet Prekliniska data...

Läs mer
Pressmeddelanden
Medivir bjuder in till F&U-dag den 2 mars 2020

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) bjuder in investerare, finansanalytiker och media till en F&U-dag i Stockholm, måndag den 2...

Läs mer
Pressmeddelanden
Medivirs patentansökningar för MIV-818 godkända i EU och Japan

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) rapporterar att företagets patentansökningar, som täcker såväl substanskrav för MIV-818 som dess användning för...

Läs mer
Pressmeddelanden
Medivirs fas II-studie av MIV-711 i artrospatienter publicerad i Annals of Internal Medicine

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar att fas II-studien med MIV-711 i artros-patienter publicerats i den ansedda tidskriften Annals...

Läs mer