Nyheter & Media

Events
BIO Europe

Läs mer
Events
Delårsrapport januari - september 2018

Läs mer
Pressmeddelanden
Medivir utser Dr. Linda Basse till Chief Medical Officer

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) tillkännagav idag att bolaget har utsett Linda Basse till Chief Medical Officer från och...

Läs mer
Pressmeddelanden
Prövarinitierad klinisk fas II-studie av remetinostat påbörjad i patienter med basalcellscancer

Stockholm – Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att den första patienten är rekryterad och behandlas med remetinostat gel 1...

Läs mer
Pressmeddelanden
Resultaten från fas IIa-fortsättningsstudien med MIV-711 för artros visar fortsatt positiv påverkan på ledstrukturer

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) presenterade idag positiva top-line resultat avseende påverkan på ledstrukturer från fas IIa-fortsättningsstudien med MIV-711...

Läs mer
Pressmeddelanden
MEDIVIR AB – DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2018

April – JuniVäsentliga händelser under kvartalet Positiva top-line resultat från fas IIa-fortsättningsstudien med MIV-711 för artros. Det primära målet uppnåddes i...

Läs mer
Blog
Framgångsrik utveckling i de kliniska projekten

Data från den initiala fas IIa-studien med MIV-711, som visar på sjukdomsmodifierande effekt hos patienter med måttlig knäartros, presenterades av Dr...

Läs mer
Pressmeddelanden
Medivir presenterar positiva topline resultat från fas IIa-fortsättningsstudien med MIV-711 för artros

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) presenterade idag positiva top-line resultat från fas IIa-förlängningsstudien med MIV-711 (MIV-711-202). Det primära målet...

Läs mer
Pressmeddelanden
Fortsatt dialog med FDA medför att den planerade fas III-studien med remetinostat flyttas fram

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelade idag att bolagets styrelse har beslutat om fortsatta diskussioner med det amerikanska läkemedelsverket...

Läs mer
Pressmeddelanden
Utformningen av fas I/II-studien av birinapant i kombination med Keytruda® kommer att presenteras den 4 juni vid ASCOs årliga möte

Stockholm, Sweden — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att utformningen av den pågående fas I/II-studien av birinapant i kombination...

Läs mer
Pressmeddelanden
Ytterligare fas II-data för remetinostat presenteras 18 och 19 maj vid International Investigative Dermatology (IID 2018)

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att ytterligare data från fas II-studien av remetinostat vid behandling av patienter...

Läs mer
Pressmeddelanden
Beslut vid årsstämma i Medivir den 3 maj 2018

Fastställande av resultat- och balansräkningar 2017 och ansvarsfrihetÅrsstämman i Medivir Aktiebolag (publ) den 3 maj 2018 beslutade att fastställa resultat- och...

Läs mer