Blog

Målmedveten förändring av Medivir

Under drygt ett år har vi arbetat målmedvetet med att förändra Medivir till ett nytt och spännande bioteknikbolag med tydlig inriktning på våra prioriterade projekt, med målet att förbättra livet för patienterna genom banbrytande läkemedel.

Vi har lagt ned mycket arbete på vår forskning och på den pågående utvecklingen av såväl vår omfattande projektportfölj som innehåller läkemedelskandidater för både breda indikationer – potentiella s k blockbusters - och sällsynta sjukdomar, s k orphan drugs, som vår starka teknikplattform. Men vi har dessutom finjusterat och omstrukturerat andra delar av vår verksamhet för att bättre kunna presentera våra styrkor och förmågor. Denna omdanande process inkluderar givetvis även vår kommunikation med aktieägare, media och andra intressenter. Ett speciellt sådant projekt är vår nya hemsida, som jag idag har glädjen att lansera.

Den har fått en ny modern utformning, men vi har dessutom ansträngt oss för att göra den så informativ och intressant som möjligt. Vi kommer att säkerställa att den innehåller färsk, uppdaterad och relevant information om bolaget, om våra projekt och om våra kärnområden, inte minst onkologi. Ge oss gärna återkoppling på innehållet så att vi kan fortsätta att förbättra hemsidan.

För att ytterligare stärka kommunikationen med våra intressenter kommer vi i år att lansera ett nyhetsbrev som ska utkomma en gång i kvartalet. Det kommer att innehålla intressanta intervjuer, rapporter från vetenskapliga möten och investerarkonferenser, djupgående beskrivningar av vår projektportfölj och andra nyheter. Förhoppningsvis kan nyhetsbrevet bli ett intressant komplement till våra övriga nyheter och finansiella rapporter.

Under tiden hoppas jag att ni ska uppskatta vår nya hemsida. Och återigen: kom gärna tillbaka till oss med idéer för att utveckla den vidare.