Egenutvecklade läkemedel

Medivir har tillsammans med samarbetspartners framgångsrikt utvecklat två läkemedel från idé till färdiga produkter på marknaden:

  • Xerclear/Zoviduo® godkändes 2009 för behandling av läpp herpes (munsår). Meda äger marknadsrättigheterna i USA, Kanada och Mexiko. Rättigheterna i Europa och övriga världen har utlicensierats till GlaxoSmithKline, med undantag för Kina där Medivir har utsett en lokal distributör samt Sydamerika och Israel där Medivir innehar rättigheterna.
  • Simeprevir/OLYSIO® godkändes i USA 2013 och beviljades marknadsgodkännande inom EU i maj 2014. Ytterligare marknadsgodkännanden har därefter beviljats i flera länder. Simeprevir är godkänd som del av en antiviral kombinationsbehandling av genotyp 1 kronisk hepatit C-infektion hos vuxna patienter med kompenserad leversjukdom, inklusive cirros (indikationerna varierar mellan olika marknader). Janssen ansvarar för den globala kliniska utvecklingen av simeprevir och äger de exklusiva, globala marknadsrättigheterna.

För en övergripande beskrivning av samtliga projekt klicka här.

 

Sidan uppdaterad senast 15 maj 2017