Läkemedelsutveckling – så går det till

Att utveckla ett nytt läkemedel är en lång process som involverar en rad olika led i utvecklingskedjan. Patienten står alltid i fokus för vår forskning, vad gäller såväl patientsäkerhet som patientnytta. Medivir har idag utvecklat två läkemedel (Xerclear och simeprevir), hela den långa vägen från idé till färdigt läkemedel på marknaden.

Sidan uppdaterad senast 15 maj 2017