MIV-802

Om MIV-802

MIV-802 är en nukleotidbaserad NS5B polymerashämmare som tagits fram av Medivirs egna forskare och som utformats för att leverera läkemedlet specifikt till levern, där hepatit C-virusets replikation sker. Nukleotidbaserade polymerashämmare spelar en central roll i många av de mest effektiva kombinationsbehandlingarna för hepatit C, eftersom de mest effektiva substanserna inom denna klass av läkemedel kombinerar ett antal gynnsamma egenskaper:

  • De har mycket hög antiviral effekt.
  • De är verksamma mot samtliga genotyper av HCV.
  • De kan enkelt kombineras med andra klasser av antivirala läkemedel.
  • De har en hög barriär mot antiviral resistensutveckling.

 

Prekliniska data indikerar att MIV-802 kan användas med god effekt i kombination med alla andra klasser av antivirala HCV-läkemedel. MIV-802 har också visat potent antiviral effekt mot samtliga genotyper av HCV och en hög barriär mot resistensutveckling.

Partner

Trek Therapeutics

Projektstatus/Medivirs medverkan

I juli 2017 ingicks ett licensavtal med Ascletis gällande de exklusiva rättigheterna att utveckla och kommersialisera MIV-802 i Kina, Taiwan, Hongkong och Macao. De exklusiva rättigheterna för övriga världen har tidigare utlicensierats till Trek Pharmaceuticals i augusti 2016. BioPhausia, ett dotterbolag till Karo Pharma och ett tidigare dotterbolag till Medivir, har möjligheten att kommersialisera produkter där MIV-802 ingår på den nordiska marknaden samt ett antal västeuropeiska marknader. Avtalet berättigar Medivir till milstolpeersättningar vid uppnådda kliniska utvecklingsmål samt royalty från försäljningen av produkter där MIV-802 ingår.

Sidan uppdaterad senast 6 september 2017