MIV-802

Om MIV-802

MIV-802 är en nukleotidbaserad NS5B polymerashämmare som tagits fram av Medivirs egna forskare och som utformats för att leverera läkemedlet specifikt till levern, där hepatit C-virusets replikation sker. Nukleotidbaserade polymerashämmare spelar en central roll i många av de mest effektiva kombinationsbehandlingarna för hepatit C, eftersom de mest effektiva substanserna inom denna klass av läkemedel kombinerar ett antal gynnsamma egenskaper:

  • De har mycket hög antiviral effekt.
  • De är verksamma mot samtliga genotyper av HCV.
  • De kan enkelt kombineras med andra klasser av antivirala läkemedel.
  • De har en hög barriär mot antiviral resistensutveckling.

 

Prekliniska data indikerar att MIV-802 kan användas med god effekt i kombination med alla andra klasser av antivirala HCV-läkemedel. MIV-802 har också visat potent antiviral effekt mot samtliga genotyper av HCV och en hög barriär mot resistensutveckling.

Partner

Trek Therapeutics

Projektstatus/Medivirs medverkan

I augusti 2016 ingicks ett licensavtal med Trek Therapeutics gällande de exklusiva rättigheterna att utveckla och kommersialisera MIV-802 globalt, med undantag för Kina, Taiwan, Hongkong och Macao. BioPhausia, ett dotterbolag till Karo Pharma och ett tidigare dotterbolag till Medivir, har möjligheten att kommersialisera produkter där MIV-802 ingår på den nordiska marknaden samt ett antal västeuropeiska marknader. Avtalet berättigar Medivir till milstolpeersättningar vid uppnådda kliniska utvecklingsmål samt royalty om högst cirka 15 procent från försäljningen av produkter där MIV-802 ingår.

Sidan uppdaterad senast 15 maj 2017