Xerclear

Om Xerclear

Medivir har framgångsrikt utvecklat Xerclear från idé till färdigt läkemedel och Xerclear (Zoviduo®) godkändes 2009 för behandling av läppherpes (munsår). Marknadsrättigheterna för Xerclear i USA, Kanada och Mexiko avyttrades 2010, medan rättigheterna i Europa och övriga världen har utlicensierats till GlaxoSmithKline, med undantag för Kina där Medivir har utsett en lokal distributör samt Israel och Sydamerika där Medivir innehar rättigheterna.

Partner

GlaxoSmithKline

Projektstatus/Medivirs medverkan

Medivir erhåller royalty från GlaxoSmithKlines försäljning av Xerclear (Zoviduo®). Dessutom erhåller Medivir milstolpeersättningar vid godkännande av ansökan om att få Zoviduo® registrerat som receptfritt läkemedel.

Sidan uppdaterad senast 14 september 2017