Projektportfölj

 

Interna projekt

Preklinisk fas
Klinisk fas
 
Projekt
 
Sjukdomsområde
 
Forskning
Preklinisk
utveckling
 
Fas I
 
Fas II
 
Fas III
 
Marknad
Remetinostat
HDAC-hämmare för topikal behandling
Kutant T-cellslymfom
MIV-711
Cathepsin K hämmare
Artros
Birinapant
SMAC mimetikum
Solida tumörer
(kombination med Keytruda®)
  Höggradig serös cancer
MIV-818
Nukleotidbaserad DNA polymerashämmare
Hepatocellulär cancer
MIV-323
RSV fusionsproteinhämmare
RSV-infektion

 

Samarbetsprojekt

Preklinisk fas
Klinisk fas
 
Projekt
 
Sjukdomsområde
 
Samarbetspartner
 
Forskning
Preklinisk
utveckling
 
Fas I
 
Fas II
 
Fas III
 
Marknad
Olysio
Simeprevir
Hepatit C Janssen
Xerclear Munsår GSK och Meda
MIV-802
Nukleotidbaserad NS5B polymerashämmare
Hepatit C Ascletis (Kina, Taiwan, Hong Kong och Macao)
Trek Therapeutics (övriga världen)

 

Sidan uppdaterad senast 13 september 2017