Projektportfölj

 

Interna projekt

Preklinisk fas
Klinisk fas
 
Projekt
 
Sjukdomsområde
Preklinisk
utveckling
 
Fas I
 
Fas II
 
Fas III
 
Marknad
Remetinostat
HDAC-hämmare för topikal behandling
Kutant T-cellslymfom
Birinapant
SMAC mimetikum
Solida tumörer,
kombination med Keytruda™
MIV-818
Nukleotidbaserad DNA polymerashämmare
Hepatocellulär cancer
MIV-711
Cathepsin K-hämmare
Artros

 

Samarbetsprojekt

Preklinisk fas
Klinisk fas
 
Projekt
 
Sjukdomsområde
 
Samarbetspartner
Preklinisk
utveckling
 
Fas I
 
Fas II
 
Fas III
 
Marknad
Xerclear Munsår GSK och Meda
MIV-802
Nukleotidbaserad NS5B polymerashämmare
Hepatit C Ascletis (Kina, Taiwan, Hong Kong och Macao) Trek Therapeutics (övriga världen)

 

Sidan uppdaterad senast 16 februari 2018