Styrelse

Anna-Malm Bernsten

Anna Malm Bernsten

Född: 1961. Titel: Styrelseordförande. Ledamot sedan 2006, ordförande i ersättningsutskottet samt ledamot i revisions­utskottet och FoU-utskottet.
Utbildning: Civilingenjör.
Bakgrund: Civil­ingenjör med bred kunskap inom life science och driver egen verksamhet inom ledar­skap och affärs­utveckling. Erfar­en­het från ledande posi­tioner inom bland andra GE Health­care Life Sciences, Pharmacia, Assa Abloy, Medivir och Baxter Medical. Tidigare vd och koncernchef Carmeda AB.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelse­ordförande i Björn Axén, styrelse­ledamot i Cellavision, Pågengruppen samt Probi.
Aktieinnehav: 3 724 av serie B.

Anders Ekblom

Född: 1954. Titel: Ledamot sedan 2014, även ledamot i FoU-utskottet och revisions­utskottet.
Utbildning: Medicine doktor och docent i fysiologi vid Karolinska Institutet.
Bakgrund: Läkare (specialist i anestesi och intensiv­vård), tandläkare.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelse­ordförande i Karolinska Universitets­sjukhuset och TFS Interna­tional AB, styrelse­ledamot i Vetenskaps­rådet, SwedenBio, AnaMar AB, Infant Bacterial therapeutics AB, Mereo Biopharma Ltd, Alligator Biosciences samt senior rådgivare till Phase4 Partners, UK.
Aktieinnehav: 1 345 av serie B.

Anders Hallberg

Anders R Hallberg

Född: 1945. Titel: Ledamot sedan 2012, även ordförande i FoU-utskottet.
Utbildning: Professor i läkemedels­kemi vid farma­ceutiska fakulteten vid Uppsala universitet.
Bakgrund: Mellan 1990–2006 innehaft ett flertal uppdrag som veten­skaplig råd­givare vid AstraZeneca och mindre läke­medels­företag. Dess­förinnan chef för avdel­ningen för läke­medels­kemi vid Astra i Lund. Rektor vid Uppsala universitet 2006–2011. Publi­cerat mer än 270 veten­skapliga artiklar och är med­författare till ett stort antal beviljade patent. Leda­mot av Kungliga vetenskaps­akademin och Kungliga ingenjörs­vetenskaps­akademin.
Har belönats med heders­doktorat i Sverige och utomlands.
Övriga styrelse­uppdrag: Ledamot av styrelser för stift­elser och uni­versi­tet.
Aktieinnehav: 2 500 av serie B.

Bengt Julander

BENGT JULANDER

Född: 1953. Titel: Ledamot sedan 2017, även ledamot i FoU-utskottet.
Utbildning: Apotekare och har arbetat i läkemedelsindustrin sedan 1978.
Bakgrund: Bengt är vd i Linc AB som investerar inom life science och har sedan 1990 huvudsakligen varit verksam som investerare och styrelseledamot i bolag som utvecklat läkemedel. Bengt har erfarenhet av att utveckla och kommersialisera produkter.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Linc AB, Livland Skog AB, Calliditas Therapeutics AB, Proequo AB, Sedana Medical AB, Stille AB och Swevet AB samt ett antal mindre bolag.
Aktieinnehav: 958 283 av serie B (genom bolag).

Helena Levander

Född: 1957. Titel: Ledamot sedan 2015, även ledamot i ersättnings­utskottet och ordförande i revisions­utskottet.
Utbildning: Civil­ekonom från Handels­högskolan i Stockholm.
Bakgrund: Mångårig erfarenhet av finans- och aktie­marknad samt ägar­styrnings­frågor. tidigare verksam i bland andra Neonet, Odin Förvalt­ning, Nordea Asset Mana­gement och SEB Asset Management.
Övriga styrelse­uppdrag: Grundare och numera styrelse­ordförande i Nordic Investor Services AB. Styrelse­ledamot i Concordia Maritime AB, Recipharm AB och Stendörren Fastigheter.
Aktieinnehav inklusive närstående: 5 250 aktier av serie B.

Bengt Westermark

BENGT WESTERMARK

Född: 1945. Titel: Ledamot sedan 2017, även ledamot i FoU-utskottet.
Utbildning: Professor i tumörbiologi vid medicinska fakulteten vid Uppsala universitet sedan 1986.
Bakgrund: Dekanus för medicinska fakulteten, Uppsala universitet 1996-2002, och vicerektor för medicin och farmaci 1999-2002. Ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd 2003-2013. Han har publicerat mer än 300 artiklar i vetenskapliga tidskrifter, huvudsakligen om mekanismer för cancercellers okontrollerade tillväxt. Ledamot av Kungliga vetenskapsakademien, European Molecular Biology Organisation och European Academy of Cancer Sciences. Bengt har erhållit ett flertal pris och utmärkelser för sin forskning och har citerats över 25 000 gånger av andra forskare.
Övriga styrelseuppdrag: Han är ledamot av styrelsen för Hamlet Pharma AB och flertalet rådgivningsgrupper för finansiering av medicinsk forskning.
Aktieinnehav: 4 000 aktier av serie B.

Björn Klasson

BJÖRN KLASSON

Född: 1952. Anställd: 1991 Titel: Styrelseledamot sedan 2017. Arbetstagarrepresentant utsedd av Sveriges Ingenjörer. Anställd som Distinguished Scientist på kemiavdelningen.
Bakgrund: Docent, Institutionen för Organisk kemi, Stockholms Universitet.
Aktieinnehav: 17 417 av serie B.

Stina Lundgren

Stina Lundgren

Född: 1979. Titel: Styrelseledamot sedan 2013. Arbetstagarrepresentant utsedd av Unionen. Anställd 2008 som Associate Principal Scientist på kemiavdelningen.
Bakgrund: Tek Dr i kemi från KTH.
Aktieinnehav: 1 338 av serie B.

Sidan uppdaterad senast 5 april 2018