Vision, affärsidé och strategi

Vision

Förbättra livet för cancerpatienter genom banbrytande läkemedel.

Affärsidé

Medivir är ett forsknings- och utvecklingsföretag som utnyttjar en unik kombination av vetenskaplig kompetens, samarbetsanda och omfattande branscherfarenhet, för att upptäcka och effektivt utveckla banbrytande cancerläkemedel.

Strategiska prioriteringar

Medivir har fyra övergripande strategiska prioriteringar. Dessa bygger på bolagets ledande forsknings- och utvecklingsexpertis och dokumenterade affärsutvecklingsförmåga.

1. Att konsekvent och uthålligt upptäcka och leverera tydligt differentierade läkemedelskandidater mot cancer
Säkerställa ett konstant flöde av tydligt differentierade onkologiprojekt och identifiera läkemedelskandidater med stor potential och driva dessa in i klinisk utveckling.

2. Att med hög effektivitet ta läkemedelskandidater genom klinisk utveckling
Driva effektiv och tvärfunktionell utveckling av egna, inlicensierade eller förvärvade läkemedelskandidater fram till färdiga läkemedel som uppfyller patienters och beslutsfattares behov.

3. Att vara en respekterad samarbetspartner och generera intäkter genom partnerskap
Ingå partnerskap med projekt från FoU-portföljen där samarbeten på ett meningsfullt sätt kan öka värdet och därigenom generera intäkter i form av royalty- och milstolpeersättningar.

4. Att skapa en attraktiv arbetsplats
Odla en kreativ, inspirerande och professionell företagskultur som attraherar kompetenta och innovativa medarbetare och som bidrar till att de vill stanna och utvecklas i företaget.


 

 

Medivirs affärsmodell

Genom att utnyttja vår teknikplattform och vår vetenskapliga spets­kompetens med fokus på onkologi attraherar vi ny kompetens och relevanta sam­arbetspartner till våra projekt. Vi stärker och breddar såväl de tekniska plattformarna som projektportföljen genom ett konstant flöde av projekt inom bolagets kärnområde onkologi. Genom att effektivisera våra processer och optimera varje projekt ökar vi värdet för aktieägarna.

Sidan uppdaterad senast 15 maj 2017