Affärsidé, strategi och mål

AFFÄRSIDÈ

Medivir är ett forskningsbaserat läkemedelsbolag med fokus på onkologi i syfte att utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov.

MÅL

Det långsiktiga målet är att leverera uthållig värdetillväxt.

STRATEGISKA PRIORITERINGAR

För att uppnå målet fokuserar Medivir på egen forskning och utveckling, att addera nya kliniska forskningsprojekt samt att utöka den befintliga produktportföljen med nya innovativa specialistläkemedel. Medivir har tre övergripande strategiska prioriteringar. Dessa bygger på bolagets ledande forsknings- och utvecklingsexpertis, dokumenterade affärsutvecklings­förmåga. Ambitionen är att maximera värdet av varje enskilt projekt och vara en stark partner för globala läkemedelsföretag.

Strategiska prioriteringar Verksamhetsmål
Stärka projektportföljen och
förmågan att realisera dess värden
Säkerställa ett konstant flöde av projekt inom bolagets kompetensområde onkologi samt att driva utvalda projekt framåt i klinisk fas.
Generera intäkter från
milstolpeersättningar och royalties
Genomföra framgångsrik utlicensiering av projekt från forsknings- och utvecklingsverksamheten som genererar milstolpeersättningar och royalties.
Vara en attraktiv arbetsgivare och en respekterad
partner för in- och utlicensiering
Medivirs förmåga att attrahera, behålla och utveckla kompetenta och innovativa medarbetare samt agera
trovärdigt och professionellt i kontakterna med befintliga och potentiella partners är en viktig förutsättning i det långsiktiga värdeskapandet.

Sidan uppdaterad senast 15 december 2016