Ledningsgrupp

Richard Bethell

Richard Bethell

Född: 1963. Titel: Chief Scientific Officer.
Utbildning: Fil. Dr. i kemi från Oxford University.
Anställd: 2013.
Bakgrund: Tidigare chef för Biological Sciences på Boehringer Ingelheim Ltd. (Kanada), chef för Therapeutic Research på Shire och olika befattningar på Pfizer och GlaxoSmithKline inom området läke­medels­utveck­ling och forskning.
Aktieinnehav: 8 887 av serie B.

Ola Burmark

Ola Burmark

Född: 1969. Titel: Chief Financial Officer.
Utbildning: Civilekonom.
Anställd: 2015.
Bakgrund: Tidigare CFO på OneMed AB och Aditro Holding AB, Finans och förvärvs­ansvarig Thule Group AB och Cell Network, Cash Manager på SCA Finans samt revisor på Ernst & Young.
Aktieinnehav: 8 000 av serie B.

Daniel Eriksson

DANIEL ERIKSSON

Född: 1975 Titel: Chief Information Officer.
Utbildning: Fil.Dr. från Coventry University, Fil.Kand Systemvetenskap Linköpings Universitet
Anställd: 2016
Bakgrund: Tidigare teknisk direktör för G4S Risk Management, landschef Indien för Hill & Associates, IT-rådgivare åt Irakiska myndigheter, CIO för UN OPS Kosovo-insats, samt en rad befattningar för FN och internationella organisationer inom IT, säkerhet, beslutsstödsystem, innovation, och digitalisering.
Aktieinnehav: 0

Åsa Holmgren

ÅSA HOLMGREN

Född: 1965. Titel: Executive Vice President Strategic Regulatory Affairs.
Utbildning: Apotekare utbildad vid Uppsala Universitet.
Anställd: 2015.
Bakgrund: Tidigare chef för Regulatory Affairs på Orexo AB. Mångårig erfarenhet från flera stora läkemedels­företag, inklusive tolv år som Senior Global Regulatory Affairs Director på AstraZeneca, och framför allt interna­tio­nella, strategiska uppgifter inom Regulatory Affairs. Har även arbetat för AstraZeneca i Kanada och Japan.
Aktieinnehav: 0.

Christine Lind

Christine Lind

Född: 1974. Titel: Koncernchef och vd.
Utbildning: B. Sc. Finance and Information Systems från New York University samt Master in Business Admini­stration från Columbia Business School.
Anställd: Anställdes 2015 som EVP Strategic Business Development.
Bakgrund: Tidigare Vice President Business Development, LifeCell Corporation. Har arbetat inom investment banking under tolv år, vid Merrill Lynch & Co. och Gerard Klauer Mattison & Co, med inriktning på rådgivning och kapital­anskaffning för bio­teknik- och läke­medels­bolag.
Aktieinnehav: 5 353 av serie B.

 

Sidan uppdaterad senast 5 april 2017