Ledningsgrupp

Richard Bethell

Richard Bethell

Född: 1963. Titel: Chief Scientific Officer.
Utbildning: Fil. Dr. i kemi från Oxford University. Magisterexamen i naturvetenskap från Cambridge University.
Anställd: 2013.
Bakgrund: Tidigare chef för Biological Sciences på Boehringer Ingelheim Ltd. (Kanada), chef för Therapeutic Research på Shire och olika befattningar på Pfizer och GlaxoSmithKline inom området läke­medels­utveck­ling och forskning.
Aktieinnehav: 8 887 av serie B.
Antal teckningsoptioner: 4 100.

 

Erik Björk

ERIK BJÖRK

Född: 1976. Titel: Chief Financial Officer.
Utbildning: Civilekonom från Lunds Universitet Jur. Kand. från Lunds Universitet.
Anställd: 2018.
Bakgrund: Tidigare CFO för AstraZeneca Sweden Operations Dessförinnan 11 år internationell karriär på Procter & Gamble med ledande finansroller i Schweiz, Storbritannien och Sverige. Har även drivit eget konsultbolag med focus på ekonomistyrning och finansiell strategi med kunder inom Life Sciences.
Aktieinnehav: 5 400 av serie B.
Antal teckningsoptioner: 6 150.

 

Daniel Eriksson

DANIEL ERIKSSON

Född: 1975. Titel: Chief Information Officer.
Utbildning: Fil.Dr. från Coventry University, Fil.Kand Systemvetenskap Linköpings Universitet
Anställd: 2016
Bakgrund: Tidigare teknisk direktör för G4S Risk Management, landschef Indien för Hill & Associates, IT-rådgivare åt Irakiska myndigheter, CIO för UN OPS Kosovo-insats, samt en rad befattningar för FN och internationella organisationer inom IT, säkerhet, beslutsstödsystem, innovation, och digitalisering.
Aktieinnehav: 0
Antal teckningsoptioner: 4 100.

Christina Herder

CHRISTINA HERDER

Född: 1961. Titel: Executive Vice President Strategic Business Development.
Utbildning: Tekn. Dr. i fysikalisk kemi från KTH samt Executive MBA från Stockholms Universitet.
Anställd: 2017.
Bakgrund: Tidigare VD för Modus Therapeutics. Dessförinnan Director, Corporate Development på Sobi. Byggde upp och ledde funktionen Project & Portfolio Management på Biovitrum. Även styrelseledamot i PCI Biotech och Idogen.
Aktieinnehav: 5 000 av serie B.
Antal teckningsoptioner: 1 230.


Åsa Holmgren

ÅSA HOLMGREN

Född: 1965. Titel: Executive Vice President Strategic Regulatory Affairs and Market Access.
Utbildning: Apotekare utbildad vid Uppsala Universitet.
Anställd: 2015.
Bakgrund: Tidigare chef för Regulatory Affairs på Orexo AB. Mångårig erfarenhet från flera stora läkemedels­företag, inklusive tolv år som Senior Global Regulatory Affairs Director på AstraZeneca, och framför allt interna­tio­nella, strategiska uppgifter inom Regulatory Affairs. Har även arbetat för AstraZeneca i Kanada och Japan.
Aktieinnehav: 0.
Antal teckningsoptioner: 2 000.

Christine Lind

Christine Lind

Född: 1974. Titel: Koncernchef och vd.
Utbildning: B. Sc. Finance and Information Systems från New York University samt Master in Business Admini­stration från Columbia Business School.
Anställd: Anställdes 2015 som EVP Strategic Business Development.
Bakgrund: Tidigare Vice President Business Development, LifeCell Corporation. Har arbetat inom investment banking under tolv år, vid Merrill Lynch & Co. och Gerard Klauer Mattison & Co, med inriktning på rådgivning och kapital­anskaffning för bio­teknik- och läke­medels­bolag.
Aktieinnehav: 37 066 av serie B.
Antal teckningsoptioner: 20 500.

John Öhd

John Öhd

Född: 1971 Titel: Chief Medical Officer.
Utbildning: Leg.läk. utbildad vid Linköpings universitet, med.dr. inom experimentell patologi vid Lunds universitet.
Anställd: 2014
Bakgrund: Har tidigare varit Medivirs Director, Clinical Research & Development. Dessförinnan Senior Director of Experimental Medicine vid läkemedelsbolaget Shire. Har även innehaft befattningar vid AstraZeneca i Södertälje, bland annat som Group Director med ansvar för utveckling i tidig fas inom området kognitiva och neurodegenerativa sjukdomar. Han har varit verksam inom cancerforskning, först vid Lunds universitet där han doktorerade i experimentell patologi, och därefter vid Karolinska Institutet. Genomgått läkarutbildning vid Linköpings universitet med därpå följande klinisk tjänstgöring vid Karolinska Universitetssjukhuset.
Aktieinnehav: 0
Antal teckningsoptioner: 2 000.

Sidan uppdaterad senast 6 april 2018