Medivir i korthet

Medivir är ett forskningsbaserat läkemedelsbolag med fokus på onkologi. Vi strävar efter att utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Forskningsportföljen är baserad på vår etablerade och dokumenterat framgångsrika teknikplattform.

Läkemedelsutvecklingen bedrivs dels i egen regi dels i partnerskap, vanligen med globala läkemedelsbolag.

Medivir är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista för medelstora bolag (Mid Cap).

 

Sidan uppdaterad senast 15 december 2016