Medivirs historia

2016
MIV-818 valdes som läkemedelskandidat från bolagets projekt för behandling av hepatocellulär cancer.
 
Dotterbolaget BioPhausia (Nordic Brands) avyttrades till Karo Pharma AB.
 
De exklusiva rättigheterna för hepatit C-projektet MIV-802 utlicensierades till Trek Therapeutics.
2015
Det nya fokusområdet onkologi genererar det första cancerprojektet inom levercellscancer.
 
600 miljoner kronor överfördes till aktieägarna genom ett frivilligt inlösenprogram.
2014
MIV-802 valdes som läkemedelskandidat för behandling av hepatit C-infektion.
 
Simeprevir godkändes inom EU och Ryssland för behandling av vuxna patienter med kroniskt hepatit C.
 
Olysio och Adasuve lanserades i Sverige, Norge, Finland och Danmark.
2013
Simeprevir godkändes för behandling av patienter med kronisk hepatit C i Japan, Kanada och USA.
 
MIV-247 valdes som läkemedelskandidat att utvecklas vidare för behandling av neuropatisk smärta.
 
Registreringsansökan lämnades in för Simeprevir i Japan, USA och Europa.
2012
Positiva fas III-data rapporterades för simeprevir. Dessa data bekräftar att simeprevir i kombination med interferon och ribavirin, så kallad trippelbehandling, kan bli den bästa trippelbehandlingen för patienter med hepatit C (HCV).
2011
Global fas III-studier med simeprevir startade.
 
De nordamerikanska marknadsrättigheterna till Xerclear såldes till Meda.
 
Förvärv av BioPhausia i syfte att stärka den kommersiella plattformen.
2010
Meda licensierade försäljning- och marknadsföringsrättigheterna till Xerclear för Nordamerika, Mexico och Kanada och ClaxoSmithKline för OTC-försäljning.
 
Företrädesemission och riktad nyemission genomfördes.
2009
Xerclear godkändes för försäljning på vissa europeiska marknader, och för den amerikanska marknaden.
2006
Fas-III-studie med Xerclear startade.
2004
Avtal inom hepatit C ingicks med Tibotec/Janssen för simeprevir.
2000
Förvärv av Mimetrix i syfte att förstärka och expandera inom proteasområdet.
1996
Medivir noterades på Stockholmsbörsen.
1995
Förvärv av CCS, Clean Chemical Sweden AB, en Sverigebaserad tillverkare av hudvårdsprodukter.
1992
Samarbetsavtal ingicks med Eli Lilly inom HIV samt med Wellcome.
1989
Samarbetsavtal ingicks med American Cyanamid inom HIV.
1988
Medivir grundades.

Sidan uppdaterad senast 15 maj 2017