Samarbeten

Samarbeten och partnerskap är viktiga element i Medivirs affärsstrategi.

Utlicensiering av Medivirs FoU-projekt

Tillsammans med våra samarbetspartners har vi framgångsrikt utvecklat två läkemedel – från tidig forskning, genom klinisk utveckling, till lansering på en global marknad. Vid olika utvecklingsstadier söker vi efter lämpliga samarbetspartners som vi kan utlicensiera forskningsprojekt till för att säkerställa en fortsatt effektiv utveckling och kommersialisering. Företag som har potentiellt intresse för våra FoU-projekt är välkomna att registrera sitt intresse och diskutera möjligheter till partnersamarbete.

Inlicensiering/forskningssamarbeten

Medivir har en robust pipeline av FoU-projekt som stöds av tidigare genomförda inlicensieringar och forskningssamarbeten med akademiska institutioner, biotechföretag och stora läkemedelsföretag. Vi vill gärna uppmuntra intressenter med forskning i tidiga utvecklingsprojekt inom Medivirs terapiområden att kontakta oss för att diskutera partnersamarbetesmöjligheter. Vi är öppna för olika partnerskapsstrukturer för att säkerställa bästa möjliga framsteg för projekten.

Vill du diskutera ett partnerskap inom FoU? Vill du kanske diskutera vår syn på partnersamarbeten mer i detalj? Vänligen skicka då ett e-postmeddelande till

Sidan uppdaterad senast 15 maj 2017