Bolagsstämmor

Årsstämma 2017

Årsstämma 2017 äger rum onsdag den 3 maj kl 14.00
IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm

Aktieägare som vill ha en fråga behandlad på årsstämman ska inkomma med en skriftlig begäran till styrelsen i god tid före årsstämman.

Styrelsen kan kontaktas genom brev till: Styrelsen, Medivir AB, Box 1086, 141 22 Huddinge, eller via e-post till: info@medivir.se.

Sidan uppdaterad senast 7 april 2017