Aktien

Aktieägare

Medivir har per den 30 december 2016 totalt 8 984 aktieägare. Nedan följer en sammanställning av de femton största ägarna.

 

Aktieägarkategorier 30 december 2016*

* Källa: VPC Analys.

 

Aktiestruktur 30 december 2016

Sidan uppdaterad senast 11 januari 2017