Aktien

Aktieägare

Medivir har per den 29 december 2017 totalt 8 364 aktieägare. Nedan följer en sammanställning av de femton största ägarna.

 

Aktieägarkategorier 29 december 2017*

* Källa: VPC Analys.

 

Aktiestruktur 29 december 2017

Sidan uppdaterad senast 9 januari 2018