Aktien

Aktieägare

Medivir har per den 30 juni 2017 totalt 8 224 aktieägare. Nedan följer en sammanställning av de femton största ägarna.

 

Aktieägarkategorier 30 juni 2017*

* Källa: VPC Analys.

 

Aktiestruktur 30 juni 2017

Sidan uppdaterad senast 11 juli 2017