Aktien

Aktieägare

Medivir har per den 29 mars 2018 totalt 8 423 aktieägare. Nedan följer en sammanställning av de femton största ägarna.

 

Aktieägarkategorier 29 mars 2018*

* Källa: VPC Analys.

 

Aktiestruktur 29 mars 2018

Sidan uppdaterad senast 11 april 2018