Aktien

Aktieägare

Medivir har per den 31 mars 2017 totalt 8 519 aktieägare. Nedan följer en sammanställning av de femton största ägarna.

 

Aktieägarkategorier 31 mars 2017*

* Källa: VPC Analys.

 

Aktiestruktur 31 mars 2017

Sidan uppdaterad senast 15 maj 2017