Pressmeddelandet som PDF

Inbjudan till telefonkonferens

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) inbjuder analytiker och investerare till telefonkonferens/webbsändning idag den 9 januari 2017 klockan 15.00 CET, där utförligare finansiell information om de förvärvade onkologiprogrammen från TetraLogic Pharmaceuticals Corporation (inklusive de båda substanserna i klinisk fas, remetinostat och birinapant) kommer att presenteras.


Niklas Prager VD, Ola Burmark CFO och Richard Bethell CSO ger en presentation och svarar på frågor.

För att delta i telefonkonferensen, ring något av nedanstående telefonnummer:
Sverige 08-566 426 62
Europa +44(0)20 300 898 02
USA +1 855 753 22 35  

Webbsändningen kan följas via hemsidan: www.medivir.se

För ytterligare information, kontakta:
Niklas Prager, VD och koncernchef Medivir AB, +46 (0)8 407 6430
Richard Bethell, CSO Medivir AB, mobil: +46 (0)72-704 3211
Ola Burmark, CFO Medivir AB, mobil: +46 (0)725-480 580

Om Medivir
Medivir är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på onkologi. Vi har ledande kompetens inom design av proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Medivirs B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

Sidan uppdaterad senast 15 maj 2017