Aktieinformation

Aktieägare*

Medivir har per den 31 mars 2023 totalt 8 380 aktieägare. Nedan följer en sammanställning av de femton största ägarna.

Aktieägarkategorier 31 mars 2023*

* Källa: VPC Analys.

Analytiker som följer Medivir

Klas Palin, Erik Penser Bank

Richard Ramanius, Redeye

Ulrik Trattner, Carnegie Investment Bank

Joe Pantginis, H.C. Wainwright & Co

Jason McCarthy, Maxim Group LLC