Aktieinformation

Aktieägare*

Medivir har per den 30 september 2023 totalt 8 172 aktieägare. Nedan följer en sammanställning av de femton största ägarna.

Aktieägarkategorier 30 september 2023*

* Källa: VPC Analys.

Analytiker som följer Medivir

Klas Palin, Erik Penser Bank

Richard Ramanius, Redeye

Joe Pantginis, H.C. Wainwright & Co

Jason McCarthy, Maxim Group LLC