Aktieinformation

Aktieägare*

Medivir har per den 29 mars 2019 totalt 8 470 aktieägare. Nedan följer en sammanställning av de femton största ägarna.

Aktieägarkategorier 29 mars 2019*

* Källa: VPC Analys.

Analytiker som följer Medivir

Klas Palin, Redeye

Ulrik Trattner, Carnegie Investment Bank

Peter Sehestedt, Handelsbanken

Joachim Löchen, Erik Penser Bank

Ingrid Gafanhao, Kempen