Aktieinformation

Aktieägare*

Medivir har per den 30 september 2021 totalt 9 208 aktieägare. Nedan följer en sammanställning av de femton största ägarna.

Aktieägarkategorier 30 september 2021*

* Källa: VPC Analys.

Analytiker som följer Medivir

Richard Ramanius, Redeye

Ulrik Trattner, Carnegie Investment Bank

Ingrid Gafanhao, Kempen

Joe Pantginis, H.C. Wainwright & Co