Aktieinformation

Aktieägare*

Medivir har per den 30 december 2019 totalt 8 436 aktieägare. Nedan följer en sammanställning av de femton största ägarna.

Aktieägarkategorier 30 december 2019*

* Källa: VPC Analys.

Analytiker som följer Medivir

Klas Palin, Redeye

Ulrik Trattner, Carnegie Investment Bank

Ingrid Gafanhao, Kempen

Joe Pantginis, H.C. Wainwright & Co