Aktieinformation

Aktieägare

Medivir har per den 28 september 2018 totalt 8 584 aktieägare. Nedan följer en sammanställning av de femton största ägarna.

Aktieägarkategorier 28 september 2018*

* Källa: VPC Analys.

Analytiker som följer Medivir

Ulrik Trattner, Carnegie Investment Bank

Peter Sehestedt, Handelsbanken

Joachim Löchen, Erik Penser Bank

Anastasia Karpova, Kempen