Pressmeddelanden

Pressmeddelanden
En gemensam patentansökan för MALT1-hämmare har publicerats

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att en gemensam patentansökan för MALT1-hämmare som lämnats in tillsammans med det...

Läs mer
Pressmeddelanden
Medivir presenterar vid ProHearings delade kapitalmarknadsdag

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar att bolaget kommer att presentera vid ProHearings delade kapitalmarknadsdag, torsdag den 14 oktober,...

Läs mer
Pressmeddelanden
Medivir bjuder in till telefonkonferens om nya kliniska data och fortsatta studier med MIV-818

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) bjuder in till telefonkonferens med anledning av de stödjande kliniska data från den avslutade...

Läs mer
Pressmeddelanden
Abstrakt för MIV-818 fas 1b monoterapistudien publicerat inför ESMO-kongressen

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelade idag att abstraktet med titeln “Phase 1 study of the novel prodrug MIV-818...

Läs mer
Pressmeddelanden
Medivir presenterar vid Wainwright Annual Global Investment Conference

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar att bolaget kommer att presentera vid det digitala mötet H.C. Wainwright Annual Global...

Läs mer
Pressmeddelanden
Medivir får regulatoriskt godkännande av MHRA för fas 1/2a-kombinationsstudien med MIV-818

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelade idag att bolaget har erhållit regulatoriskt godkännande från det brittiska läkemedelsverket (MHRA) för...

Läs mer
Pressmeddelanden
MEDIVIR AB – DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2021

April – Juni Finansiell sammanfattning för kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 0,9 (4,0) MSEK. Resultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till...

Läs mer
Pressmeddelanden
Medivir stärker affärsutvecklingspotentialen för remetinostat genom omförhandlat flerpartsavtal

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelade idag att Medivir AB (”Medivir” eller ”Bolaget”) tillsammans med remetinostats ursprungliga upphovsmän och...

Läs mer
Pressmeddelanden
Positiva data från fas II-studien med remetinostat mot basalcellscancer publicerade i Clinical Cancer Research

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelade idag att positiva data från den prövarinitierade studien som utvärderar effekten av remetinostat...

Läs mer
Pressmeddelanden
Data från Medivirs fas 1b-studie med MIV-818 presenteras vid ESMO-kongressen

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att en e-poster med titeln “Phase 1 study of the novel prodrug...

Läs mer
Pressmeddelanden
Medivir utser Malene Jensen till VP Clinical Development

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att bolaget har utsett Malene Jensen till Vice President Clinical Development. Hon...

Läs mer
Pressmeddelanden
Medivir presenterar vid Redeye Growth Day

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar att bolaget kommer att presentera vid det digitala mötet Redeye Growth Day, som...

Läs mer