Pressmeddelanden

Medivir presenterar vid Jefferies Global Healthcare konferens

Medivir kommer att delta i och presentera vid Jefferies 2013 Global Healthcare Conference i New York.

Presentationen som äger rum tisdag den 4 juni kommer att finnas tillgänglig på vår hemsida: www.medivir.se, under fliken Finansiell information/Senaste presentationerna, från och med detta datum.

  
För ytterligare information vänligen kontakta:

Rein Piir, EVP Corporate Affairs & IR, telefon +46 (0)708 537 292.

Om Medivir
Medivir är ett växande forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på infektionssjukdomar. Medivir har expertis av världsklass på området polymeras- och proteasenzymer samt läkemedelsutveckling inom dessa områden, vilket har resulterat i en bred FoU-portfölj inom området infektionssjukdomar. Företagets viktigaste läkemedelskandidat är simeprevir, en proteashämmare som befinner sig i sen klinisk fas III-utveckling för behandling av hepatit C. Simeprevir utvecklas i samarbete med Janssen R&D Irland.
Medivir har även en bred produktportfölj med receptbelagda läkemedel i Norden.

Mer information om Medivir finns att läsa på www.medivir.se


Medivir är ett dynamiskt och samverkande läkemedelsbolag med ett F&U-fokus på infektionssjukdomar och en ledande ställning inom hepatit C. Vi är passionerade och hängivna i vår strävan att utveckla och tillhandahålla innovativa läkemedel som förbättrar människors hälsa och livskvalitet.