Pressmeddelanden

Medivirs valberedning tillsatt

Stockholm — Medivir AB (OMX: MVIR) meddelar idag att bolagets valberedning är tillsatt. Enligt beslut från årsstämman skall valberedningen inför årsstämman 2014 bestå av representanter för de tre största aktieägarna, i fallande ordning om de önskar ingå i valberedningen, vid utgången av tredje kvartalet 2013 samt styrelsens ordförande.

Arbetet med att sätta samman valberedningen är nu avslutat och årets valberedning består av; Bo Öberg, grundare och A-aktieägare (Bo Öberg representerar genom ett avtal mellan de tre A-aktieägarna även Nils Gunnar Johansson och Christer Sahlberg), Anders Algotson, AFA Försäkring, Annelie Enquist, Skandia Fonder och Göran Pettersson, styrelseordförande Medivir AB.

Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen kan göra detta per brev till: Valberedningen, Medivir AB, Blasieholmsgatan 2, 111 48 Stockholm, eller via e-post till: valberedning@medivir.se.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Rein Piir, EVP Corporate Affairs & IR
Mobil: +46 (0)708 537 292

   
Om Medivir

Medivir är ett växande forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på infektionssjukdomar. Medivir har expertis av världsklass på området polymeras- och proteasenzymer samt läkemedelsutveckling inom dessa områden, vilket har resulterat i en bred FoU-portfölj inom området infektionssjukdomar. Företagets viktigaste läkemedelskandidat är simeprevir, en proteashämmare för behandling av hepatit C, vilken utvecklas i samarbete med Janssen R&D Irland.

Medivir har även en bred produktportfölj med receptbelagda läkemedel i Norden.

Mer information om Medivir finns att läsa på www.medivir.se

   
Medivir är ett dynamiskt och samverkande läkemedelsbolag med ett F&U-fokus på infektionssjukdomar och en ledande ställning inom hepatit C. Vi är passionerade och hängivna i vår strävan att utveckla och tillhandahålla innovativa läkemedel som förbättrar människors hälsa och livskvalitet.