Pressmeddelanden

Adasuve lanseras nu i Sverige, Norge, Finland och Danmark

Stockholm — Medivir AB (OMX: MVIR) meddelar att Adasuve nu lanseras i Sverige, Norge, Finland och Danmark för behandling av mild till måttlig agitation hos patienter med schizofreni och bipolär sjukdom. Medivir ingick ett försäljnings- och marknadsföringsavtal för Adasuve med Ferrer i september 2013. Adasuve är en helt ny inhalerbar behandling av agitation som är godkänd för försäljning inom EU av den Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA (European Medicines Agency).                                                                                                                               

”Det är glädjande att kunna lansera Adasuve i fyra länder i Norden som ett komplement till vår existerande produktportfölj” säger Henrik Krook, EVP Commercial Medivir.

Om agitation
Drygt åtta miljoner av Europas vuxna befolkning lever med schizofreni eller bipolär sjukdom. Enligt genomförda marknadsundersökningar i Europa uppskattas 15-20 procent av dessa personer drabbas av i genomsnitt två episoder av agitation per år. Målet med denna behandling är att hjälpa patienten att få kontroll över sina känslor eller ångest samt att undvika tvångsåtgärder som annars kanske skulle behöva användas för att hantera patientens tillstånd. Standardbehandling för akut agitation består idag av antipsykotiska läkemedel, ibland i kombination med bensodiazepiner.

Om Adasuve
Adasuve är det första inhalerbara läkemedlet inom psykiatrin, och är ett snabbverkande icke-invasivt alternativ till dagens standardbehandling. Adasuve kombinerar den patenterade Staccato inhalatorn med loxapin, en antipsykotisk substans. Staccato är en handhållen inhalator som vid inandning för den verksamma substansen via aerosolteknik till lungan, där den resulterar i intravenösliknande farmakokinetik och snabba systemiska effekter.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Rein Piir, EVP Corporate Affairs & IR, mobil: +46 (0)708-537 292

Om Medivir
Medivir är ett växande forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på infektionssjukdomar. Medivir har expertis i världsklass på området polymeras- och proteasenzymer samt läkemedelsutveckling inom dessa områden har resulterat i en stark projektportfölj inom infektionssjukdomar. Företagets viktigaste läkemedel är simeprevir, en ny proteashämmare för behandling av hepatit C som utvecklas i samarbete med Janssen R&D Ireland. Företaget arbetar även med forskning och utveckling inom andra områden, såsom benrelaterade sjukdomar och neuropatisk smärta. Medivir har också en bred produktportfölj med receptbelagda läkemedel i Norden.

Mer information om Medivir finns att läsa på www.medivir.se.            

Om Ferrer
Ferrer är ett privatägt, europeiskt forskningsbaserat läkemedelsföretag med huvudkontor i Barcelona. Företaget är verksamt inom läkemedels-, hälso-, kemikalie- och livsmedelssektorn i Europa, Latinamerika, Afrika, Mellanöstern, Asien och USA. Ferrers läkemedel marknadsförs i drygt 90 länder, genom 23 internationella dotterbolag (inklusive joint ventures) och 70 partners och distributörer. Ferrer bedriver verksamhet inom hela läkemedelskedjan, från forskning och utveckling till internationell marknadsföring, inklusive kemisk utveckling och tillverkning av både råvaror och färdiga läkemedel. Företaget har forskningscenters i Spanien och Tyskland, och produktionsanläggningar i Europa och Latinamerika inom läkemedel, diagnostik, vaccin, finkemikalier, livsmedel- och fodersektorn. Ferrer har de kommersiella rättigheterna att marknadsföra Adasuve i Europa, Latinamerika och OSS (Oberoende Staters Samvälde).

Om Alexza Pharmaceuticals, Inc. (Nasdaq: Alxa)
Alexza Pharmaceuticals är inriktat på forskning, utveckling och kommersialisering av nya, egenutvecklade produkter för akut behandling av sjukdomar i centrala nervsystemet. Alexzas produkter baseras på Staccato®-systemet, en handhållen inhalator utformad för att leverera ett läkemedel via lungan, som ger snabb terapeutisk effekt på ett enkelt, icke-invasiv sätt.

Adasuve är Alexzas första kommersiella produkt, som godkändes av US Food and Drug Administration i december 2012 och av den Europeiska läkemedelsmyndigheten i februari 2013. Teva Pharmaceuticals USA, Inc. är Alexzas kommersiella partner för Adasuve i USA. Grupo Ferrer Internacional SA är Alexzas kommersiella partner för Adasuve i Europa, Latinamerika och OSS (oberoende staters samvälde). Adasuve® och Staccato® är registrerade varumärken för Alexza Pharmaceuticals, Inc.