Pressmeddelanden

Fortsatt starkt marknadsupptag för OLYSIO® under det andra kvartalet 2014

Stockholm — Medivir AB (OMX: MVIR) meddelar att den global nettoförsäljningen av Olysio (simeprevir) uppgick till 831 MUSD, av vilken 725 MUSD avsåg försäljning i USA. Olysio fortsatte sin positiva försäljningsutveckling och ökade sin marknadsandel under kvartalet.

Medivirs royalty baserad på andra kvartalets försäljning uppgick till 500,7 MSEK (54,4 MEUR).

OLYSIO® global nettoförsäljningFörsäljning i MUSD
MarknadQ2 2014Q1 2014
USA725291
Övriga världen10663
Total global nettoförsäljning MUSD831354

”Det andra kvartalets royaltyintäkt från Johnson & Johnson är självklart viktigt för bolaget. Den största vinsten är dock att så många patienter nu kan få en effektiv behandling för hepatit C och att de som bäst behöver det får tillgång till Olysio. Att verkligen göra skillnad för människor är en stark drivkraft för oss alla i Medivir”, säger Medivirs vd, Maris Hartmanis.

Medivir kommer att publicera sin halvårsrapport den 21 augusti klockan 08.30 CET följt av ett konferenssamtal för investerare, analytiker och media klockan 14.00 CET. Mera information om detta kommer att finnas på Medivirs hemsida, www.medivir.se.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Rein Piir, EVP Corporate Affairs & IR, mobil: +46 708 537 292

Informationen är sådan som Medivir ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 15 juli 2014, klockan 13.55 CET.

Om Olysio®
Olysio är en NS3/4A‐proteashämmare som utvecklas gemensamt av Janssen R&D Ireland och Medivir AB och är avsedd för behandling av kronisk hepatit C‐infektion i kombination med pegylerat interferon och ribavirin hos patienter med hepatit C genotyp 1 och 4 och kompenserad leversjukdom, inklusive cirros.

Janssen ansvarar för den globala kliniska utvecklingen av Olysio och äger de exklusiva, globala marknadsrättigheterna för Olysio, med undantag för Norden där Medivir AB innehar marknadsrättigheterna i enighet med ett avtal med Janssen‐Cilag International NV. Olysio godkändes för behandling av kronisk hepatit C-infektion som en del av en antiviral behandlingsregim i kombination med pegylerat interferon och ribavirin i genotyp 1‐infekterade vuxna med kompenserad leversjukdom, inklusive cirros, i Japan i september 2013, i USA och Kanada i november 2013 samt i Ryssland i mars 2014. Efter godkännandet från den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA förväntas Olysio introduceras på marknaden i ett antal av EU:s medlemsstater under andra halvåret 2014.

Olysio (simeprevir) marknadsförs under namnet Sovriad® i Japan och Ryssland, Galexos™ i Kanada och Olysio® i USA och inom EU.

Om Medivir
Medivir är ett växande forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på infektionssjukdomar. Medivir har expertis i världsklass på området polymeras‐ och proteasenzymer samt läkemedelsutveckling inom dessa områden har resulterat i en stark projektportfölj inom infektionssjukdomar. Företagets viktigaste läkemedel är Olysio, en ny proteashämmare för behandling av hepatit C som utvecklas i samarbete med Janssen R&D Ireland. Företaget arbetar även med forskning och utveckling inom andra områden, såsom benrelaterade sjukdomar och neuropatisk smärta. Medivir har också en bred produktportfölj med receptbelagda läkemedel i Norden.