Pressmeddelanden

Medivir anordnar kapitalmarknadsmöte den 16 oktober 2014

Stockholm — Medivir AB (OMX: MVIR) meddelar idag att företaget kommer att arrangera ett kapitalmarknadsmöte för investerare, analytiker och journalister, torsdag den 16 oktober, klockan 14.00-15.30.

Vd Niklas Prager kommer att ge en uppdatering kring bolagets strategi och kapitalstruktur.

Tid: Torsdagen den 16 oktober, klockan 14.00 – 15.30
Plats: Konferenslokalen Nio Rum, Hamngatan 2, Stockholm
Inbjudna: Institutionella investerare, analytiker och media

Mötet filmas och kommer att sändas direkt som audiocast på hemsidan, www.medivir.se.

Anmälan för investerare, analytiker och journalister
Anmälan senast den 13 oktober via e-post till: enter@medivir.se eller per telefon: 08-407 64 82.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rein Piir, EVP Corporate Affairs & IR, mobil: +46 708 537 292.

Om Medivir
Medivir är ett växande och lönsamt forskningsbaserat läkemedelsföretag med en etablerad marknadsorganisation i Norden och en bred portfölj av receptbelagda läkemedel. Medivir erhåller royalty från Johnson & Johnsons globala försäljning av hepatit C-läkemedlet Olysio och säljer läkemedlet i egen regi, via sin marknadsorganisation, på den nordiska marknaden. Medivirs forsknings- och utvecklingsportfölj av läkemedel är baserad på bolagets expertis inom design av proteashämmare och nukleosid- och nukleotidvetenskap för olika sjukdomsområden. Nuvarande fokus i forsknings- och utvecklingsverksamheten ligger på infektionssjukdomar, artros, neuropatisk smärta och onkologi.
Medivir är noterat på Nasdaq OMX Stockholmsbörsens lista för medelstora bolag (Mid Cap).