Pressmeddelanden

Medivir inlicensierar RS-virusprogram från Boehringer Ingelheim

Stockholm — Medivir AB (OMX: MVIR) meddelar idag att bolaget ingått ett licensavtal med Boehringer Ingelheim International GmbH. Avtalet gäller exklusiva, globala rättigheter avseende ett läkemedelsprogram för behandling och förebyggande av RS-virusinfektion (Respiratory Syncytial Virus).

-  RS-virus är ett respiratoriskt patogen som kan orsaka livshotande infektioner, särskilt hos barn, äldre och personer med nedsatt immunförsvar. Det är ett stort och eftersatt sjukdomsområde där det idag saknas effektiva behandlingar. Inlicensieringen av detta program visar på vår strategiska avsikt att förstärka Medivirs forskningsportfölj med värdefulla kommersiella möjligheter, säger Maris Hartmanis, Medivirs vd.

Programmet inkluderar nya läkemedelssubstanser som hämmar RS-virusets fusionsprotein, vilket är en viktig bärare av virus in i värdceller och ett mål för nya mediciner.

-  Vi är mycket nöjda med att få tillgång till detta program från Boehringer Ingelheim och att få möjlighet att bygga vidare på det imponerande forskningsarbete som redan utförts. Vi kan nu se fram emot att ta fram potentiella nya läkemedel för dessa utsatta patientgrupper säger Richard Bethell, EVP Discovery Research, Medivir.

Enligt avtalet får Medivir en exklusiv global licens avseende forskning, utveckling, tillverkning och försäljning av RS-virusläkemedel inom detta program. Boehringer Ingelheim får en engångsbetalning samt framtida milstolpebetalningar och royalty på försäljningen.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Rein Piir, EVP Corporate Affairs & IR, mobil: +46 708 537 292.

Om RS-virus (RSV)
Humant respiratoriskt syncytial-virus är den huvudsakliga orsaken till nedre luftvägsinfektion hos barn, äldre och personer med kraftigt nedsatt immunförsvar. I stort sett alla barn har någon gång varit infekterade med RS-virus innan de fyllt två år. Enligt uppskattningar orsakade RS-viruset under 2005 omkring 33,8 miljoner infektioner i de nedre luftvägarna hos barn under fem år. Av dessa behövde 3,4 miljoner sjukhusvård och mellan 66 000 – 199 000 barn dog av viruset (Nair et al. 2010).
Idag finns endast ett godkänt läkemedel, ribavirin, för behandling av RS-virus. Användningen begränsas av en komplex administrering, begränsad effekt, höga kostnader samt svåra biverkningar. Det finns även en human, monoklonal antikropp som är tillgänglig för profylaktiskt bruk, men är endast godkänd för förebyggande av RS-infektion hos barn med mycket hög risk för allvarlig infektion i de undre luftvägarna. Patienter behöver snabbt få tillgång till nya, säkra och effektiva läkemedel för behandling och förebyggande av RS-virusinfektion.

Om Medivir
Medivir är ett växande och lönsamt forskningsbaserat läkemedelsföretag, med en etablerad marknadsorganisation i Norden och en bred portfölj av receptbelagda läkemedel. Medivir erhåller royalty från Johnson & Johnsons globala försäljning av hepatit C-läkemedlet Olysio, som har utvecklats av Medivir och dess partner Johnson & Johnson. Medivir säljer Olysio i egen regi, via sin marknadsorganisation, på den nordiska marknaden. Medivirs forsknings- och utvecklingsportfölj av läkemedel är baserad på bolagets expertis inom området polymeras‐ och proteasenzymer för olika sjukdomsområden. Nuvarande forsknings- och utvecklingsfokus ligger inom infektionssjukdomar, benrelaterade sjukdomar, neuropatisk smärta och onkologi. Medivir är noterat på Nasdaq OMX Stockholmsbörsens lista för medelstora bolag (mid-cap).