Pressmeddelanden

Medivir presenterar data från Cathepsin S-hämmarprogrammet, inklusive MIV-247, för behandling av neuropatisk smärta vid 15th World Congress on Pain

Stockholm – Medivir AB (OMX: MVIR) meddelar att bolaget presenterar data vid 15th World Congress on Pain i Buenos Aires från cathepsin S-hämmarprogrammet för utveckling av läkemedel mot neuropatisk smärta.

Presentationerna inkluderar prekliniska data för MIV-247, den läkemedelskandidat som valts ut för fortsatt utveckling, samt prekliniska resultat av kombinationsbehandlingar med en cathepsin S-hämmare och gabapentin, ett ofta använt läkemedel vid behandling av neuropatisk smärta.

De prekliniska data som presenteras stödjer utvecklingen av en potent oral cathepsin S-hämmare som MIV-247 för behandling av neuropatisk smärta med potential för:

  • Användning som förstahandsval vid monoterapi – hämning av cathepsin S gav snabb och långvarig effekt i modeller för neuropatisk smärta
  • Användning i tillägg till befintliga behandlingar – en signifikant förbättrad effekt kunde ses när en cathepsin S-hämmare administrerades i kombination med gabapentin, jämfört med när substanserna gavs var för sig
  • Låg risk för biverkningar – Inga CNS-relaterade biverkningar kunde ses vid högsta effektiva dos

- Vi är mycket glada för dessa lovande data som stödjer oss i vår ambition att utveckla ett nytt, effektivt och säkert behandlingsalternativ för den stora grupp patienter som lider av kronisk neuropatisk smärta och för vilka dagens behandlingar har otillräcklig effekt eller inte tolereras på grund av biverkningar. Resultaten som visar att en cathepsin S-hämmare i tillägg till en av dagens standardbehandlingar gav förbättrad effekt och kan även erbjuda en möjlighet att minska doserna av det andra läkemedlet och därmed dess biverkningar, säger Charlotte Edenius, Medivirs utvecklingschef.

Data som presenteras vid 15th World Congress on Pain i Buenos Aires inkluderar:

Posterpresentationer: torsdag 9 oktober 2014, 08.00–17.00:
PH346:
MIV-247 – A cathepsin S protease inhibitor developed as a novel therapy for neuropathic pain

PH099: Cathepsin S inhibition enhances the anti-allodynic effects of gabapentin in a model of neuropathic pain

För ytterligare information se: www.iasp-pain.org

Neuropatisk smärta
Neuropatisk smärta orsakas av en skada eller sjukdom som påverkar nervsystemet, till exempel diabetes, bältros, cancer eller kroniska ländryggsbesvär. De läkemedel som finns att tillgå idag har begränsad effekt och är ofta behäftade med biverkningar. Det finns därför ett stort behov bland patienter med neuropatisk smärta av nya och effektiva läkemedel som kan ge långvarig smärtlindring och som samtidigt tolereras väl och har god säkerhet. I USA, Europa och Japan lider cirka 30 miljoner människor av neuropatisk smärta. 2013 beräknades det globala försäljningsvärdet av läkemedel för behandling av neuropatisk smärta vara 6 000 MUSD, varav den största produkten, pregabalin, svarade för 1 800 MUSD*.

MIV-247 – en cathepsin S-hämmare för behandling av neuropatisk smärta
MIV-247 är en potent och höggradigt selektiv cathepsin S-hämmare. Cathepsin S är ett proteas som har visat sig spela en viktig roll för långvarig neuropatisk smärta genom att bland annat frisätta fraktalkin, som sitter på nervernas cellmembran. Fraktalkin är en potent proinflammatorisk peptid som stimulerar rekryteringen av inflammatoriska celler till nervskador och aktiverar mikroglia, en typ av celler som tros spela en nyckelroll i uppkomsten av kronisk neuropatisk smärta. Hämning av cathepsin S har resulterat i reduktion av de smärtrelaterat beteende i experimentella prekliniska modeller för neuropatisk smärta.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rein Piir, EVP Corporate Affairs & IR, mobil: +46 708 537 292.

Om Medivir
Medivir är ett växande och lönsamt forskningsbaserat läkemedelsföretag med en etablerad marknadsorganisation i Norden och en bred portfölj av receptbelagda läkemedel. Medivir erhåller royalty från Johnson & Johnsons globala försäljning av hepatit C-läkemedlet Olysio® och säljer läkemedlet i egen regi, via sin marknadsorganisation, på den nordiska marknaden.
Medivirs forsknings- och utvecklingsportfölj av läkemedel är baserad på bolagets expertis inom design av proteashämmare och nukleosid- och nukleotidvetenskap för olika sjukdomsområden. Nuvarande fokus i forsknings- och utvecklingsverksamheten ligger på infektionssjukdomar, artros, neuropatisk smärta och onkologi. Medivir är noterat på Nasdaq OMX Stockholmsbörsens lista för medelstora bolag (Mid Cap).

*Decision Resource 2013