Pressmeddelanden

Medivirs valberedning tillsatt

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att bolagets valberedning är tillsatt. Enligt beslut från årsstämman skall valberedningen inför årsstämman 2015 bestå av representanter för de tre största aktieägarna, i fallande ordning om de önskar ingå i valberedningen, vid utgången av tredje kvartalet 2014 samt styrelsens ordförande.

Arbetet med att sätta samman valberedningen är nu avslutat och årets valberedning består av; Bo Öberg, grundare och A-aktieägare (Bo Öberg representerar genom ett avtal mellan de tre A-aktieägarna även Nils Gunnar Johansson och Christer Sahlberg), Maria Rengefors, Nordea Fonder, Anders Algotsson, AFA Försäkring, och Birgitta Stymne Göransson, styrelseordförande Medivir AB.

Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen kan göra detta per brev till: Valberedningen, Medivir AB, Blasieholmsgatan 2, 111 48 Stockholm, eller via e-post till: valberedning@medivir.se.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Rein Piir, EVP Corporate Affairs & IR, mobil: +46 708 537 292.


Om Medivir
Medivir är ett växande och lönsamt forskningsbaserat läkemedelsföretag med en etablerad marknadsorganisation i Norden och en bred portfölj av receptbelagda läkemedel. Medivir erhåller royalty från Johnson & Johnsons globala försäljning av hepatit C-läkemedlet Olysio® och säljer läkemedlet i egen regi, via sin marknadsorganisation, på den nordiska marknaden. Medivirs forsknings- och utvecklingsportfölj av läkemedel är baserad på bolagets expertis inom design av proteashämmare och nukleosid- och nukleotidvetenskap. Fokus för forsknings- och utvecklingsverksamheten ligger på infektionssjukdomar och onkologi, samt de pågående kliniska projekten inom områdena artros och neuropatisk smärta. Medivir är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista för medelstora bolag (Mid Cap).