Pressmeddelanden

Niklas Prager utsedd till ny verkställande direktör för Medivir

Stockholm — Medivir AB (OMX: MVIR) meddelar idag att bolagets styrelse har utsett Niklas Prager till ny vd och koncernchef för Medivir. Niklas Prager tillträder den 1 september 2014 och efterträder Maris Hartmanis, som enligt tidigare information lämnar sin anställning som vd för Medivir.

Niklas Prager är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och har under sin karriär främst arbetat inom läkemedelsindustrin i ett flertal olika befattningar. Niklas har lång erfarenhet av såväl snabbväxande forsknings- och teknologibaserade bolag som stora internationella läkemedelsföretag. Niklas har bland annat varit anställd inom Merck & Co. Inc. i USA och i Sverige samt varit vd för Pfizer AB, Envirotainer AB och Qbtech AB.

Niklas är väl insatt i Medivirs verksamhet från sin tid som styrelseordförande i BioPhausia och han valdes in i Medivirs styrelse i maj i år.

”Jag är väldigt glad att välkomna Niklas i rollen som vd för Medivir” säger Birgitta Stymne Göransson, styrelseordförande i Medivir. ”Styrelsen har under våren låtit genomföra en omfattande rekryteringsprocess med flera kvalificerade kandidater. Niklas erfarenheter från både biotech och big pharma och hans nätverk inom såväl svensk som internationell läkemedelsindustri passar Medivir perfekt. Niklas kommer att kunna bidra och stärka bolaget ytterligare inom viktiga områden som strategisk affärsutveckling och kommersialisering.”

“Jag ser fram mot arbetet som vd för Medivir”, säger Niklas Prager. ”Medivir är ett attraktivt företag som befinner sig i en spännande utvecklingsfas efter den framgångsrika marknadsintroduktionen av simeprevir. Tillsammans med styrelsen och Medivirs kvalificerade forskare och medarbetare kommer jag att fokusera på att vidareutveckla och synliggöra värdet på bolaget. En uppdatering av Medivirs strategiska plan har högsta prioritet, och det arbetet pågår redan för fullt.”

I samband med att Niklas Prager tillträder befattningen som vd och koncernchef lämnar han Medivirs styrelse och erbjuds att ansluta till Medivirs långsiktiga incitamentsprogram (LTI) för 2014
Styrelsen framför även ett varmt tack till Maris Hartmanis som varit vd för Medivir sedan 2011.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Birgitta Stymne Göransson, styrelseordförande, mobil: +46 70 622 4303.
Rein Piir, EVP Corporate Affairs & IR, mobil: +46 708 537 292.

Informationen är sådan som Medivir ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 augusti 2014, klockan 8.30 CET.

Om Medivir
Medivir är ett växande och lönsamt forskningsbaserat läkemedelsföretag med en etablerad marknadsorganisation i Norden och en bred portfölj av receptbelagda läkemedel. Medivir erhåller royalty från Johnson & Johnsons globala försäljning av hepatit C-läkemedlet Olysio och säljer läkemedlet i egen regi, via sin marknadsorganisation, på den nordiska marknaden.
Medivirs forsknings- och utvecklingsportfölj av läkemedel är baserad på bolagets expertis inom området polymeras‐ och proteasenzymer för olika sjukdomsområden. Nuvarande forskning och utvecklingsfokus ligger inom infektionssjukdomar, benrelaterade sjukdomar, neuropatisk smärta och onkologi.
Medivir är noterat på Nasdaq OMX Stockholmsbörsens lista för medelstora bolag (mid-cap).