Pressmeddelanden

Medivir anordnar kapitalmarknadsmöte den 26 mars 2015

Stockholm — Medivir AB (OMX: MVIR) meddelar idag att företaget kommer att arrangera ett kapitalmarknadsmöte för investerare, analytiker och journalister, torsdag den 26 mars, klockan 14.00-16.30.

Vd Niklas Prager och medlemmar ur bolagets ledningsgrupp presenterar Medivirs verksamhet, samt ger en uppdatering kring våra läkemedel och F&U-projekt.

Under mötet medverkar även Ola Burmark (CFO), Christine Lind (EVP Strategic Business Development), Richard Bethell (EVP Discovery Research), Charlotte Edenius (EVP Development) och Henrik Krook (EVP Commercial).

13.30-14.00      Kaffe serveras och möjlighet att träffa Medivirs ledningsgrupp.

Mötestid:         Torsdagen den 26 mars, klockan 14.00 - 16.30.
Plats:
              Konferenslokalen Nio Rum, Hamngatan 2, Stockholm
Inbjudna:
        Media, analytiker och institutionella investerare
Anmälan:        
Senast den 23 mars via mail till: hearings@financialhearings.com.

Mötet filmas och kommer att sändas direkt som webcast på hemsidan, www.medivir.se.

Anmälan för investerare, analytiker och journalister
Anmälan senast den 23 mars via e-post till: hearings@financialhearings.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niklas Prager, vd Medivir AB, telefon +46 (0)8-407 64 30.
Ola Burmark, CFO Medivir AB, mobil: +46 (0)725-480 580.

Om Medivir
Medivir är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med forskningsfokus på infektionssjukdomar och onkologi. Vi har ledande kompetens inom design av proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Vår kommersiella organisation tillhandahåller en växande portfölj med specialistläkemedel på den nordiska marknaden.
Medivir är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista för medelstora bolag (Mid Cap).