Pressmeddelanden

Medivir och Cancer Research Technology inleder samarbete för att utveckla en ny klass av cancerläkemedel

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) och Cancer Research Technology (CRT), Cancer Research UK´s kommersiella utvecklingsgren meddelar gemensamt idag att man inleder ett samarbete för att utveckla en ny lovande klass av läkemedel för behandling av flera olika cancerformer, bland annat bukspottkörtelcancer (pankreascancer).

Som del av samarbetet kommer Medivir och CRT att genomföra ett två-årigt forskningsprogram i syfte att optimera och utveckla små molekyler riktade mot ADAM8, ett ytprotein som kopplats till tumöröverlevnad, cellinvasion och metastasering.

Enligt avtalet mellan parterna erhåller Medivir exklusiva globala rättigheter avseende forskning, utveckling, tillverkning och kommersialisering av de ADAM8-hämmande läkemedel som samarbetet resulterar i.

CRT erhåller en engångsbetalning, framtida milstolpebetalningar samt royaltyintäkter på försäljningen, vilka delas med de akademiska samarbetsparterna.

Blockering av ADAM8 hos möss med pankreascancer hindrade sjukdomen att sprida sig, reducerade tumörstorleken och ökade signifikant livslängden. Detta antas bero på den roll ADAM8 spelar för celladhesion, cellmigration, inflammation och tillväxt av nya blodkärl – processer som alla är centrala för tillväxt och spridning av många cancerformer. Ett samband har också kunnat påvisas mellan höga nivåer av ADAM8 och särskilt aggressiva cancersjukdomar i bl.a. bukspottkörtel, bröst, hjärna, prostata, lungor och njurar samt i huvud-halsområdet.

Forskningsarbetet kommer att ledas av professor Jörg Bartsch, chef för TransMIT-Project Division for Research in Neuro-Oncology, TransMIT GmbH, med placering vid universitetet i Marburg i Tyskland, tillsammans med Medivir. Professor Bartsch var tidigare verksam vid King’s College London där den ursprungliga patentansökan lämnades in av King’s College IP and Licensing team. Ytterligare proof of concept-studier finansierades av Cancer Research UK vid King´s College.

- Det är mycket glädjande att vi lyckats få till stånd det här samarbetet. Synergierna mellan den expertis som finns hos Medivir och den som finns vid vårt laboratorium, kommer utgöra en stark grund för fortsatt forskning kring denna riktade behandling mot ADAM8. Samarbetet ligger också mycket nära den experimentella forskning med klinisk inriktning, som brukar benämnas ”bench-to-bedside”, säger professor Jörg Bartsch.

- Detta samarbete visar på vår ambition att stärka Medivirs forskningsportfölj inom onkologiområdet. Vi är stolta och glada över att kunna inleda ett samarbete med en så välrenommerad partner som Cancer Research UK, och med professor Bartsch, en mycket framstående forskare på området, säger Medivirs vd Niklas Prager.

-Vi hoppas att Medivirs ledande expertis inom design av proteashämmare i kombination med CRT:s dokumenterade framgångar inom läkemedelsutveckling ska möjliggöra en spännande ny klass av cancerläkemedel. Tidiga studier indikerar att ADAM8 är ett attraktivt mål vid många typer av cancer och potentiellt även andra sjukdomar orsakade av inflammation. Vi ser fram emot att fortsätta utforska denna möjlighet genom detta innovativa samarbete, säger dr Keith Blundy, Cancer Research Technologys CEO.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ola Burmark, CFO Medivir AB, mobil: +46 (0)72 548 05 80

Informationen är sådan som Medivir ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 13 april 2015, klockan 08.30 CET.

Om Medivir
Medivir är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med forskningsfokus på infektionssjukdomar och onkologi. Vi har ledande kompetens inom design av proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Vår kommersiella organisation tillhandahåller en växande portfölj med specialistläkemedel på den nordiska marknaden.

Medivir är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista för medelstora bolag (Mid Cap).

Om Cancer Research Technology
Cancer Research Technology (CRT) är ett bolag inriktat på kommersialisering och utveckling av upptäckter inom cancerforskning som kan leda fram till nya läkemedel för cancerpatienter. CRT samarbetar med ledande internationella cancerforskare och deras institutioner, dels för att skydda de immaterialrättsliga värden som forskningen genererar, dels för att etablera kontakter med kommersiella samarbetspartners. CRT främjar forskning, utveckling och marknadsföring av nya cancerbehandlingar, vaccin, diagnosmetoder och möjliggörande teknologier. CRT är ett helägt dotterbolag till Cancer Research UK, världens största oberoende finansiär av cancerforskning. Mer information om CRT finns på www.cancertechnology.com.

Om Cancer Research UK
Cancer Research UK är världens ledande cancerstiftelse, med målet att rädda liv genom forskning. Cancer Research UK:s banbrytande arbete med förebyggande, diagnos och behandling av cancer har bidragit till att rädda miljontals liv. Cancer Research UK får inget statligt bidrag till sitt livräddande arbete – varje steg i kampen för att besegra cancer bygger på gåvor. Cancer Research UK har spelat en central roll i de framsteg som lett fram till att överlevnaden hos cancerpatienter har fördubblats under de senaste fyrtio åren. Idag överlever varannan cancerpatient. Cancer Research UK:s mål är att driva utvecklingen så att tre av fyra överlever inom tjugo år. Cancer Research UK stödjer forskning kring alla aspekter av sjukdomen genom det arbete som mer än 4 000 forskare, läkare och sjuksköterskor utför. Cancer Research UK:s vision är att, tillsammans med sina samarbetspartners och bidragsgivare, slutligt besegra cancersjukdomen. För ytterligare information om Cancer Research UK: tel. +44 0300 123 1022 eller www.cancerresearchuk.org.