Pressmeddelanden

Medivir offentliggör första cancerprojektet från den interna nukleotidplattformen

Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) offentliggör idag ett nytt forskningsprojekt inom cancerområdet, en nukleotidbaserad ”pro-drug” riktad specifikt till levern för behandling av hepatocellulär cancer (HCC). Projektet bygger på bolagets expertis inom nukleosid-/nukleotid-vetenskap och är det första cancerprojektet som har sitt ursprung i den interna forskningen inom onkologiområdet, som annonserades under 2014.

- Medivirs HCC nukleotidprojekt har avancerat snabbt sedan starten förra året. Vi har identifierat molekyler med utmärkt aktivitet mot en rad olika former av HCC-cellinjer och med önskade egenskaper för att möjliggöra selektiv distribution till levern. Prekliniska tester av dessa molekyler i relevanta HCC-modeller kommer att påbörjas i början av tredje kvartalet, säger Richard Bethell, EVP Discovery Research.

Hepatocellulär cancer är den vanligaste formen av levercancer. Levercancer är den näst vanligaste orsaken till cancerrelaterad död globalt och en av de snabbast växande cancerformerna i USA, sett till incidens och dödlighet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ola Burmark, CFO Medivir AB, mobil: +46 (0) 725 480 580
Richard Bethell, EVP Discovery Research Medivir AB, mobil: +46 (0) 727 043 211

Informationen är sådan som Medivir ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 30 juni 2015, klockan 08.30 CET.

Om Medivir
Medivir är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med forskningsfokus på infektionssjukdomar och onkologi. Vi har ledande kompetens inom design av proteashämmare och nukleotid-/nukleosidvetenskap och är dedikerade till att utveckla innovativa läkemedel som möter stora medicinska behov. Vår kommersiella organisation tillhandahåller en växande portfölj med specialistläkemedel på den nordiska marknaden. Medivir är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista för medelstora bolag (Mid Cap).